Coaching

INTEGRÁL COACHING
INTEGRÁL COACHING KÉPZÉS INDUL!

(Bővebb információért kattints a fenti hivatkozásra.)

1. MI A COACHING?

Az egyéni coaching egy támogató-kísérő kapcsolat és folyamat, amelyben konkrét cél elérésére szerződik a coach és a coacholt (a coachee).

2. INTEGRÁL SZEMLÉLET ÉS INTEGRATÍV MÓDSZERTAN A COACHINGBAN:

Integrál szemlélet és integratív módszerek mentén haladunk a coachingban:

INTEGRÁL SZEMLÉLET:

Integrál személet a CoachingbanAhhoz, hogy valódi változás támogatójaként legyünk jelen a coaching folyamatban, fontosnak tartjuk, hogy a jelenségek négy szimultán szintjét térképezzük, figyelembe véve ezek kölcsönös oksági viszonyát. Dolgozunk az egyén belső világával (a szubjektív nézőponttal, a személyiséggel, céljaival), az én külső megjelenésével (a viselkedéssel, kommunikációval), ugyanakkor figyelembe vesszük a coacholt interszubjektív világát (közösségét, kultúráját, a coacholt kapcsolatdinamikai ökoszisztémáját) és ennek külső megjelenését (a társadalmi-szociális vetületet, a stratégiai szövetségeket, a tágabb szabályozó rendszert).

Az integrál modell haszna az erőforrások teljes spektrumának ismerete, a területek kommunikációja, a tudatosodás, az éberség növekedése, a lehetőségek reális felismerése, a célok felelős kijelölése és azok elérésének támogatása. Vagyis egy igen tágan – egyéni, csoport-, vagy bármely szerveződés szinten értelmezhető – elégedettség és siker.

Szemléletünk szerint tehát minden kapcsolati rendszerben létezik, így önmagában nem értelmezhető. A coaching során – a folyamat legelejétől - figyelmet fordítunk a rendszerre, a coachee abban elfoglalt helyére, funkciójára, térképezzük az interakciós mintákat, melyek az intervenció-tervezés fontos támpontjául szolgálnak.

INTEGRATÍV MÓDSZERTAN:

Közelítésünk szerint nincs egyetlen üdvös módszer, az egyénre szabott támogatásban hiszünk, melynek minden esetben alapja az értő figyelem. Ugyanakkor rugalmasan a személyhez, helyzethez igazítva alkalmazzuk a különböző metódusokat:

 • Integrálpszichológiai módszerek (integrál térkép és modell az erőforrások térképezéséhez, intervenciótervezéshez)
 • Kognitív módszerek (a cél elérését visszatartó problématudat feltárásához stb.)
 • Gestalt módszerek (a cél eléréséhez stb.)
 • Tranzakcióanalízis (kommunikációs helyzetek, játszmák térképezéséhez)
 • Kapcsolatdinamikai módszerek (a kapcsolatokban működő erőhatások, motivációs vektorok, stratégiák térképezéséhez, a változtatás reális opcióinak feltárásához)

3. MI TÖRTÉNIK A COACHING SORÁN?

A coaching során térképezünk és interveniálunk: megnézzük, milyen folyamatok vannak, és melyekbe akar a coachee (a megrendelő) konkrét cél elérése érdekében beavatkozni, az induló és végállapot között különbséget elérni, fejleszteni.

A coaching folyamán érintjük a coachee belső erőforrásainak feltárását, integrálását, működésbe léptetését, ha szükséges, átalakítását egy megfelelőbb élet –szakmai és személyes működés – érdekében. Az executive coaching mindezeken túl kihat például a vezetői önismeret, a stratégiai gondolkodás, döntéshozatal, delegálás, motiválás, a csapat összetartása, párbeszéd, priorizálás, a munka-magánélet egyensúlya, rendszerszemlélet- és rendszerlátás területeire.

A coaching cél meghatározása során feltárjuk, egyeztetjük, egymáshoz hangoljuk a szervezet, a coachee – és a rendszer társas erőterébe tartozó személyek -igényeit.

Fontosnak tartjuk, hogy a business coaching folyamat hozzájárul a coacholt fejlődése mellett az üzleti eredmények javulásához is, melyet a coaching-célban pontosan meghatározunk.

A coaching folyamatot általában egy szervezeti térképező szakasszal kezdjük, melynek első lépéseként interjúk (vezetői, majd a coacholandó személy mentén érintettek interjúi) útján tájékozódunk a szervezeti célokról, a szervezeti kultúráról, értékrendről, a problémásnak ítélt területről, a fejleszteni kívánt személy(ek)kel kapcsolatos információkról. Opció, hogy mindezek alapján egy kérdőívet állítunk össze – melyet az érintettek kitöltenek -, amely támpontot ad a csoportstruktúra modellezéséhez. Felvesszük a kapcsolatot a coachee-val, - pszichológiai és üzleti - szerződést kötünk vele és a célelmélyítő folyamat után (melyhez mérhető eredményeket is csatolunk) a coaching során az intervenciót végrehajtjuk, végül a tapasztalatokat összegezzük és a átbeszéljük a coachee-val és a vezetővel.

4. COACHING TERÜLETEK:

 • executive / vezetői coaching
 • placement / új munkatárs integrálását támogató coaching
 • life / életvezetést támogató coaching
 • skill / készségfejlesztő coaching
 • célkereső coaching
 • problémamegoldó coaching
 • önértékelést támogató coaching
 • konfliktuskezelő coaching
 • teljesítményt támogató coaching
 • tehetségkutató coaching

5. A COACHING IDÕTARTAMA:

Egyéni igény és megállapodás szerint, általában 5-15 alkalommal, 1,5-2 órás időtartamban.

6. COACH BEMUTATKOZÁS:

Nemes Antónia vagyok, 1972-ben születtem. Integrál szemléletű coachként, trénerként dolgozom.

Nemes Antónia CoachAz emberek, a világ megismerése inspirál leginkább. Miközben mindannyian a „saját mozinkat” nézzük, fontos számomra azt látni és érezni, ami van, ami folytonosan változik. A fejlődés fontos helyen áll értékrendemben. A balféltekés modellek, metódusok „lehorgonyoznak”: tanultam történelmet, írásvizsgálatot, pedagógiát, tanácsadást és coachingot, integrál pszichológiát, tranzakcióanalízist, társas szabályozást. Szakmai és személyes útkeresésem során egyfajta dinamikában lévő nyugvópontot jelent számomra az integrál szemlélet, mely folyamatos fejlődést, sokirányú kérdésfeltevést és módszertani továbblépést tesz számomra lehetővé.

2003 óta tanítok felnőttoktatásban, több éve a munkám az egyéni és csoportos mentorálás, coaching- és tanácsadás felé tolódott el. Coacholok cégalkalmazottakat, vezetőket. Tréneri – és coach tevékenységem részeként kisgyerekes nőket is támogatok abban, hogy megismerjék erőforrásaikat és merjenek autonóm módon élni.

Kiadványok, publikációk:

 • Nemes A. (2009): Integrál szemléletű tranzakcióanalízis; Jegyzet másodéves integrál pszichológia szakos hallgatók részére
 • Svéda D.- Keveházi K. - Nemes A. (2008): Nóra a rengetegben; Budapest, JLA.
 • Ketten a pályán – avagy állásmegosztási (job-sharing) praktikák (2007); JL A. (társszerző)
 • Vajda R.- Nemes A. (2006): Nem-állapot – sztereotípiák a munka világából, OFA-JLA, NCA.
 • Nemes A.- Zádor E. (2004): A kézírás egész(ség)e – a globális változókról , Grafológiai Intézet
 • Hamperger A.- Nemes A. –T. Zuggó T. (2004): A betűk históriája – Írástörténet és grafológiatörténet, Grafológiai Intézet.
 • Dr. Agárdi T. – Hamperger A. – Nemes A.(2003): Árulkodó írásjegyek –    oktató CD-ROM , Grafológiai Intézet-Biodigit Kft., (szerkesztő és társszerző)

Elérhetőségek:


mobil: +36 70 945-8060