Gazdasági informatikus

Tervezett kezdés:
Érdeklődj
Képzés időtartama:
Érdeklődj
Képzési napok:
Érdeklődj
Modulzáró díj:
Érdeklődj
Képzés vizsgadíja:
Érdeklődj

Más időpont érdekelne Kérdésem lenne a képzésről

Gazdasági informatikus rövid bemutatása

A gazdasági informatikus szakképesítéssel rendelkező szakember a gazdasági munkában jelentkező informatikai és gazdasági feladatok szervezésére, megvalósítására alkalmas elméleti ismeretekkel és gyakorlati készségekkel rendelkezik.

Általános feladata a gazdasági, statisztikai, tervezési és számviteli információk gyűjtése, a vezetői és a felhasználói igények kielégítésére alkalmas adatbázisban történő tárolása és menedzselése, valamint a gazdasági feladatokat ellátó integrált vállalatirányítási információs rendszerek kezelése. Feladata továbbá, hogy minden tevékenységéhez használja az informatikai eszközöket, azok közül is a lehető leghatékonyabbat választja ki.

Felelőssége, hogy figyelemmel kísérje az információ-technológiai újdonságokat, a felhasználói igények és a meglévő gazdasági információs rendszer összhangjának meglétét és szükség szerint tegyen javaslatot a korszerűsítésre, valamint vegyen részt a változást követő fejlesztésekben.

Kis- és középvállalatoknál a gazdasági informatikus elvégzi az általános szoftvertelepítési-, üzemeltetési feladatokat is, illetve közreműködik minden gazdasági feladat megoldásának informatikai eszközökkel történő megszervezésében és megoldásában.

Tanfolyam adatai

Képzés megnevezése:
Gazdasági informatikus
Képzés OKJ száma:
54 481 02
Nyilvántartásba vételi szám:
E-000069/2013/A002
Europass:
igényelhető
Tanfolyam helyszíne:
1139 Budapest, Frangepán utca 3.

A tanfolyam megkezdésének feltételei:

Iskolai előképzettség
érettségi vizsga
Bemeneti kompetenciák
nincs
Szakmai előképzettség
nincs
Előírt gyakorlat
nincs
Egészségügyi alkalmassági követelmények
Nem
Pályaalkalmassági követelmények
Nem

Tantermeink képekben

Tanterem 1
Tanterem 2
Tanterem 3
Tanterem 4
Tanterem 5
Tanterem 6
Tanterem 7
Tanterem 8
Tanterem 9

A képzés moduljai

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

azonosító száma

megnevezése

10815-16

Információtechnológiai alapok

11997-16

Hálózati ismeretek I.

11625-16

Programozás és adatbázis-kezelés

12002-16

Gazdasági alapok és projektmenedzsment

10822-16

Az Informatika alkalmazása

11498-16

Foglalkoztatás I.

11499-16

Foglalkoztatás II.

11999-16

Informatikai szakmai angol nyelv

Betölthető munkakörök

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)

3142

Informatikai és kommunikációs

rendszerek felhasználóit támogató technikus

Adatbázis asszisztens

3142

Informatikai és kommunikációs

rendszerek felhasználóit támogató technikus

Számítógép programozó asszisztens

3615

Statisztikai ügyintéző

Általános gazdasági és statisztikai ügyintéző

Vizsgakövetelmények

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:


Gyakorlati vizsgatevékenység

A komplex gyakorlati vizsga három részből áll az alábbiak szerint:

A)  A záródolgozat és védése

A jelölt záródolgozatként egy vállalat/vállalkozás rendszerének/alrendszerének elemző bemutatását végzi és javaslatot készít annak átszervezésére, vagy valamely konkrét probléma megoldására.  (bővebben a VII. Egyebek fejezetben).

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (szakdolgozat védése írásbeli és szóbeli prezentáció)

A vizsgafeladat aránya: 20 %

B) Adatbázis tervezése, létrehozása és lekérdezése

A feladat konkrét vállalati probléma megoldása informatikai eszközökkel (meglévő adatbázisból eseti lekérdezés, adatbázis tervezés, létrehozás konkrét kimeneti cél megvalósítása érdekében).

A gyakorlati vizsgán a jelölt egy vállalati információs rendszer/alrendszer adatbázis tervét modellezi. Az elkészített terve alapján az adatbázist létrehozza.

A jelöltnek, az adatbázis tervtől független, előre elkészített/meglévő adatbázisból valós SQL lekérdezéseket kell végeznie, konkrét output biztosítása céljából.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat aránya: 20 %

C) Projekt-feladat megoldása és dokumentálása projektmenedzsment szoftverrel

A gyakorlati vizsgán a jelölt egy előre definiált és számítógépen rögzített projektterv és feladatspecifikáció alapján további tevékenységeket végez. Feladatai a következők lehetnek: tevékenységek struktúrájának végleges kialakítása a feladatleírás alapján, erőforrások hozzárendelése, költségek, határidők megadása, nyomon követés, tények rögzítése, terv-tény összehasonlítás. jelentések lekérdetése (CASH-FLOW, Projektköltség, erőforrások felhasználása, feladatütemezések).

Az esettanulmány valós vállalati problémán alapul. Megoldásában a jelöltnek használnia kell azokat az informatikai eszközöket, melyeknek az alkalmazását a 1185-12 modulban elsajátított.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat aránya: 25 %

A komplex gyakorlati vizsgafeladat (1/a,b,c) időtartama: 270 perc

A komplex gyakorlati vizsgafeladat (1/a,b,c) értékelési súlyaránya: 65%

 

Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

 

Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 50 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 20 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35%

A tanfolyamokat indítani a fentebb kiírt tervezett időpontokban megfelelő létszám esetén tudjuk, ennek hiányában a tervezett kezdési időpontot későbbi kezdésre módosítjuk.