Okj tanfolyamokEgy kis segítség a képzéseinkhez, illetve ismertető az OKJ szakképzésről.

Az OKJ Jelentése:

Az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) azokat a szakképesítéseket tartalmazza, melyeket Magyarországon hivatalosan meg lehet szerezni. 2013. szeptember 1-jétől megújult a képzési jegyzék, weboldalunkon, csak az aktuális, indítható képzések szerepelnek.

Szakképesítés: Jellemzően több foglalkozás több munkakörének betöltésére jogosít, a modulrendszerű oktatás lehetőségeit kihasználva, több szakképesítés is közös modulokkal rendelkezik.

Részszakképesítés: Minimum egy munkakör betöltésére képesít, a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében meghatározottak szerint a szakképesítés moduljainak csak egy részét tartalmazza.

Szakképesítés-ráépülés: Ahogyan eddig is, az új OKJ (2013.09.01-től) bevezetése után is találunk szakképesítés-ráépüléseket, amelyek nem csak bizonyos iskolai végzettséget igényeltek, hanem valamilyen szakmai előképzettséget is. Ez azt jelenti, hogy csak akkor kezdhetjük meg egy adott szakképesítés tanulását, ha már egy hasonló, de alacsonyabb szintű szakképesítést korábban megszereztünk.

A mi esetünkben ez azt jelenti, hogy, ha szeretnél Internetes alkalmazásfejlesztő vagy Mobilalkalmazás fejlesztő vagy Multimédia alkalmazásfejlesztő lenni, akkor a tanfolyam megkezdésének feltétele, hogy legyen már egy Szoftverfejlesztő bizonyítványod, amelyet az „Új OKJ” szerint szereztél meg.

Tehát jelen esetben két tanfolyam elvégzése és két sikeres OKJ vizsga letétele szükséges, hogy a fent említett 3 szakképzés közül valamelyiket megszerezd.

Milyen végzettségre van szükségem, hogy elkezdhessem a tanfolyamot?

A legtöbb képzés érettségihez kötött, de vannak olyanok is, melyekhez elég az alapfokú végzettség. A választásnál azt is figyelembe kell venni, hogy a szakképesítés, amit szeretnél megtanulni, nem ráépülés-e egy másik szakmára.

Nézzünk egy példát. Ha a Multimédia-alkalmazásfejlesztő tanfolyamot szeretnéd elvégezni, annak előfeltétele a Szoftverfejlesztő tanfolyam. Tehát csak úgy tudod megszerezni a bizonyítványt, ha rendelkezel Szoftverfejlesztő végzettséggel.

 

Szakképesítés megnevezése

Iskolai előképzettség

Szakmai előképzettség

Gazdasági informatikus

érettségi végzettség

-

Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető

érettségi végzettség

-

Informatikai rendszergazda

érettségi végzettség

-

Számítógép-szerelő, karbantartó

alapfokú iskolai végzettség

-

Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda

érettségi végzettség

-

Szoftverfejlesztő

érettségi végzettség

-

Internetes alkalmazásfejlesztő

érettségi végzettség

Szoftverfejlesztő

Mobilalkalmazás-fejlesztő

érettségi végzettség

Szoftverfejlesztő

Multimédia-alkalmazásfejlesztő

érettségi végzettség

Szoftverfejlesztő

Számítógépes adatrögzítő

alapfokú iskolai végzettség

-Milyen szintű szakképesítést szerezhetek?

Oktatóközpontunkban középfokú, illetve emeltszintű szakképesítéseket lehet szerezni.

Képzési szintek

Képzések

alsó középfokú részszakképesítés (31): alapfokú iskolai végzettségre vagy a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti elméleti és gyakorlati tudáselemekre (a továbbiakban: bemeneti kompetencia) épül, iskolarendszeren kívüli szakképzésben, a speciális szakiskolai képzésben, illetve HÍD II. programban szerezhető meg

Számítógépes adatrögzítő

középfokú szakképesítés (34): alapfokú iskolai végzettségre vagy a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti kompetenciákra épül.

Számítógép-szerelő, karbantartó

felső középfokú részszakképesítés (51): érettségi végzettséghez kötött és iskolarendszeren kívüli szakképzésben szerezhető meg

Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda

emeltszintű szakképesítés (54): érettségi végzettséghez kötött.

Szoftverfejlesztő

Gazdasági informatikus

Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető

Informatikai rendszergazda

emeltszintű szakképesítés-ráépülés (55): érettségi végzettséghez kötött szakképesítésre épül

Internetes alkalmazásfejlesztő

Mobilalkalmazás-fejlesztő

Multimédia-alkalmazásfejlesztő

A képzés és vizsgadíjon kívül van-e egyéb költség, amit fizetnem kell?

A képzési és vizsgadíjon kívül nincs más költség, ugyanis nálunk a modulzáró vizsgák díjmentesek.

Milyen képzési formában tudom elvégezni a tanfolyamot?

Egyes OKJ-s képzéseinket távoktatás formájában valósítjuk meg. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 2 § 27. pontja a következőképpen határozza meg a távoktatás fogalmát: „az oktatásnak az a formája, ahol a résztvevő a képzési idő több mint felében egyedül, önállóan, a távoktatási tananyagba épített iránymutatás mellett tanul, a képzési idő kevesebb mint felében pedig konzultációkon vesz részt. Az elsajátítási folyamat önálló megvalósításához szükséges tananyaghordozó, felmérő és útmutató anyagokat tartalmazó tanulócsomagot a képző intézmény bocsátja rendelkezésére. A konzultációkon, amelyek a kapcsolattartás bármely formájában – különösen személyes megbeszélés, internet, telefon – megvalósulhatnak, a résztvevők az önállóan szerzett ismereteiket pontosítják, illetve elmélyítik. A távoktatás minden fázisát infokommunikációs technológiai adathordozók felhasználása is segítheti.”

Mennyire kell bejárnom az órákra?

A konzultációk 80%-án való részvétel javasolt annak érdekében, hogy a megfelelő szinten tudd elsajátítani az ismereteket.

Mi van akkor, ha nem tudok bemenni az órára 1-1 alkalommal?

A tananyagrésztől függ a pótlás módja. Van lehetőség az oktatóval konzultálni, hogy miről lesz szó a következő órán. A pótlást segítik a kiadott tananyagok, prezentációk. Illetve megoldható egy másik csoport óráján történő pótlás is.

Milyen feltételeknek kell megfelelnem, hogy vizsgázhassak?

A vizsgára bocsátás feltételei:

- valamennyi modulzáró vizsga sikeres (legalább 51%-os) teljesítése

- a képzési díj és a vizsgadíj időben történő befizetése

- valamint néhány képzésnél (Gazdasági informatikus, Mobilalkalmazás-fejlesztő, Multimédia-alkalmazásfejlesztő, Szoftverfejlesztő) záródolgozat készítése

Milyen egy záródolgozat?

A záródolgozat mindig egy komplex feladat a szakmai irányultságnak megfelelően, melyet csak a képző intézmény által jóváhagyott témában lehet benyújtani. A záródolgozatnak a jelölt saját, önálló szellemi termékének kell lenni. A záródolgozatot a vizsgabizottság értékeli.

Miből áll egy OKJ-s vizsga?

Az új OKJ szerint komplex szakmai vizsgát kell tenni a képzésben résztvevőnek.

A komplex szakmai vizsga a következő vizsgatípusokból állhat:

- írásbeli,

- interaktív,

- központi gyakorlati

- gyakorlati

- szóbeli

Hogyan zajlik egy szakmai vizsga?

Írásbeli, interaktív, központi gyakorlati vizsgatevékenység

Az írásbeli vizsgán mindig központilag kiadott feladatlapot kell megoldaniuk a vizsgázóknak.

A vizsga megkezdése előtt a vizsgázók tájékoztatást kapnak a vizsga szabályairól, az alkalmazható segédeszközökről, illetve a vizsgán elkövetett szabálytalanságok következményeiről. Majd az SZVK-ban meghatározott időtartamig elkezdik a vizsgát.

Ha vizsga közben a vizsgázónak el kell hagynia a termet, engedélyt kell kérnie a felügyelőtől és át kell adni neki a dolgozatot. A felügyelő rögzíti a távozás és visszaérkezés idejét. A kint töltött idő beleszámít a vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartamba.

Ha a vizsgázó befejezte a vizsgafeladat kidolgozását vagy letelt az idő, a feladatlapot vagy az elektronikus adathordozót átadja a felügyelőnek, aki rögzíti a beadás időpontját és aláírja.

A vizsgafeladat értékelése 1-től 5-ig terjedő érdemjeggyel történik.

Gyakorlati vizsgatevékenység

A gyakorlati feladatokat a vizsgaszervező dolgozza ki.

A gyakorlati vizsgatevékenység megkezdése előtt a vizsgázókat a felügyelő tájékoztatja a vizsgával kapcsolatos tudnivalókról, a munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi előírásokról.

A gyakorlati vizsgafeladat végrehajtásához az SZVK-ban meghatározott időtartam áll a vizsgázó rendelkezésére.

Ha a vizsgázó a vizsgafeladatokat befejezte vagy letelt az idő, a gyakorlati vizsgamunkát átadja a vizsgabizottság egyik tagjának, aki rögzíti a beadás időpontját.

A vizsgafeladat értékelése 1-től 5-ig terjedő érdemjeggyel történik.

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgázó központilag meghatározott tételsorból húz és számot ad felkészültségéről. A felkészülést a vizsgaszervező által biztosított segédanyagok használata mellett végzi.

A vizsgázó önállóan felel vagy szakmai beszélgetést folytat.

A vizsgafeladat értékelése 1-től 5-ig terjedő érdemjeggyel történik.

Milyen módon értékelik a teljesítményemet a vizsgán?

A vizsgázó az egyes vizsgafeladatokban elért teljesítménye alapján egyetlen összesített osztályzatot kap. Az osztályzatok a következők: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1).

Hogyan igényelhetek EUROPASS bizonyítvány-kiegészítőt?

A vizsgázó kérésére a vizsgaszervező a bizonyítvány kiadásával egyidejűleg vagy azt követően angol, német, francia, spanyol vagy olasz nyelven kiállított Europass bizonyítvány-kiegészítőt ad ki, mely a magyar nyelvű bizonyítvány adatait tartalmazza a kért idegen nyelven.

A bizonyítvány-kiegészítő kiadásáért a kérelmezőnek térítési díjat kell fizetni a vizsgaszervező részére.

A térítési díj összege: a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított, az adott naptári év január 1-jén érvényes kötelező legkisebb minimálbér havi összegének 5 %-a bizonyítvány-kiegészítőként. 2017-ben a minimálbér összege: 127.500 Ft.