SQL Oracle alapokon

Jelenleg nincs meghirdetett időpont, Érdeklődj
119.900 Ft

Más időpont érdekelne Kérdésem lenne a képzésről

SQL Oracle alapokon rövid jellemző leírása

Napjaink adatbázis-kezelői egy nyelvet beszélnek: az SQL -t. Ezt a tanfolyamot ajánljuk fejlesztőknek, tervezőknek és mindenkinek, aki adatbázis-kezeléssel foglalkozik. Mindezt egy olyan adatbázis-kezelő szoftveren, amely a legnépszerűbb a nagyvállalati, kormányzati környezetben.
A tanfolyam elvégzése után képesek lesznek a résztvevők összetett elemzéseket futtatni SQL nyelven,vezetői riportokat futtatni, előrejelzéseket készíteni a meglévő adatokból.

Tanfolyam adatai

Tanfolyam díja:
119.900 Ft
Tanfolyam vizsgadíja:
0 Ft
Tanfolyam óraszáma:
40 óra
Tanfolyam végét igazoló dokumentum:
látogatási igazolás
Tanfolyam helyszíne:
1139 Budapest, Frangepán utca 3.

A tanfolyam megkezdésének feltételei:

Iskolai végzettség:
nem feltétel
Szakmai végzettség:
nem feltétel

Tantermeink képekben

Tanterem 1
Tanterem 2
Tanterem 3
Tanterem 4
Tanterem 5
Tanterem 6
Tanterem 7
Tanterem 8
Tanterem 9

SQL Oracle alapokon tematika

SQL Oracle alapokon

SQL ALAPOK, KIFEJEZÉSEK CSOPORTOSÍTÁSA
 • Alapvető adatbázis tervezési ismeretek, relációs adatbázis fizikai megvalósítása
 • Az SQL utasítások csoportosítása
 • DML
 • DDL
 • SQL Developer környezet megismerése
SQL SELECT UTASÍTÁS RÉSZLETEINEK MEGISMERÉSE
 • A SELECT utasítás felépítése
 • Egyszerű SELECT utasítással riport készítése
 • Összes oszlop a SELECT-ben
 • Csak egyes oszlopok a SELECT utasításban
 • Column Heading (Oszlop fejléc) használata
 • Aritmetikai utasítások használata a SELECT-ben
 • Operátorok precedencia szabálya
 • Describe utasítás használata a táblastruktúra megismerésére
ADAT LEVÁLOGATÁS ÉS MEGSZORÍTÁSOK A SELECT PARANCSBAN
 • WHERE klauzula megismerése a eredmény sorainak befolyásolása
 • Összehasonlító operátorok és logikai operátorok, amelyeket a WHERE klauzulában lehet használni
 • Karakterláncok használata a Where klauzulában
 • Szabályok és a logikai operátorok kiértékelési sorrendje
ADATOK SORRENDJE
 • Order by klauzula ismertetése és lehetőségei
 • Növekvő és csökkenő sorrend
EGYSZERŰ FÜGGVÉNYEK HASZNÁLATA (SINGLE-ROW)
 • Egy soros és több soros függvények közötti különbség
 • Karakterlánc és karakter manipulációs függvények
 • Numerikus függvények ROUND, TRUNC, MOD
 • Dátum manipulációs függvények
ADATKONVERZIÓS FÜGGVÉNYEK ÉS FELTÉTELES SZERKEZET A SELECT UTASÍTÁSBAN
 • Implicit explicit adatkonverzió
 • TO_CHAR, TO_NUMBER, TO_DATE függvények használata
 • NVL, NULLIF, és COALESCE függvények használata
 • IF THEN ELSE szerkezet a SELECT kifejezésben
AGGREGÁLÓ FÜGGVÉNYEK A SELECT UTASÍTÁSBAN
 • Aggregáló függvények használata
 • Adatok csoportosítása, csoportokra bontása a GROUP by záradékkal
 • Adatok csoportosításából kizárása a HAVING klauzula segítségével
ADATOK KINYERÉSE TÖBB TÁBLÁBÓL
 • Select kifejezés több vagy egy táblából
 • Táblák összekötése JOIN segítségével OUTER JOIN
 • JOIN az Oracle saját metódusával
SUBSELECT (ALLEKÉRDEZÉS) HASZNÁLATA
 • Problémák, amelyek csak allekérdezéssel oldhatóak meg
 • Allekérdezések
 • Allekérdezések típusai
 • Egy soros és több soros allekérdezések
HALMAZ OPERÁTOROK AZ SQL SELECT KIFEJEZÉSBEN
 • Halmaz operátorok leírása
 • UNION ALL
 • UNION
 • MINUS
 • INTERSECT
 • Halmaz operátorokkal megoldható több lekérdezésből álló lekérdezések egyetlen lekérdezésben
 • A sorok végső sorrendje a lekérdezésben
ADAT MANIPULÁCIÓS KIFEJEZÉSEK AZ SQL-BEN (DML)
 • Az egyes DML utasítások leírása
 • INSERT adatok beszúrása táblába
 • UPDATE adatok cseréje a táblában
 • DELETE sorok törlése a táblákból
 • COMMIT, ROLLBACK a változások véglegesítése és visszavonása
 • Adatok konzisztenciája
ADAT DEFINICIÓS KIFEJEZÉSEK DDL UTASÍTÁSOK, TÁBLÁK MANIPULÁCIÓJA
 • Az adatbázis objektumok kategóriái
 • Tábla szerkezet
 • Tábla oszlopainak lehetséges adattípusa
 • Egyszerű tábla létrehozása
 • Milyen megszorítások kellenek a tábla objektumhoz
EGYÉB SÉMA OBJEKTUMOK
 • Egyszerű és összetett nézet létrehozása
 • Adatok megtekintése a nézetből
 • Szekvenciák létrehozása, használata
 • Indexek létrehozása, használata
 • Privát és publikus szinonima létrehozása
FELHASZNÁLÓK HOZZÁFÉRÉSE AZ OBJEKTUMHOZ
 • Különbségek a rendszer jogosultság és az objektum szintű jogosultság között
 • Felhasználó készítés: CREATE USER
 • Rendszer jogosultságok megadása
 • Szerepkörök készítése és felhasználóhoz rendelése
 • Jelszócsere
 • Objektum szintű jogosultság megadása
 • Jogosultságok elvétele
SÉMA OBJEKTUMOK KEZELÉSE
 • Oszlop hozzáadása, módosítása, eldobása
 • Megszorítások hozzáadása, eldobása, hatályon kívül helyezése
 • Indexek létrehozása, eldobása
 • Függvény alapú index létrehozása
 • Flashback műveletek
 • Külső tábla létrehozása ORACLE_LOADER és DATAPUMP segítségével
 • Külső táblákból lekérdezés
OBJEKTUMOK MENEDZSELÉSE ADATSZÓTÁR NÉZETEK SEGÍTSÉGÉVEL
 • Pár szó az adatszótárakról
 • Adatszótárak használata
 • USER_OBJECTS és ALL_OBJECTS nézetek
 • Tábla és oszlop információk
 • Megszorítási információk az adatszótárakban
 • Nézet, szekvencia, index információk az adatszótárakban
 • Megjegyzés hozzáfűzése a táblákhoz
 • Megjegyzések keresése az adatszótárakban
NAGY ADATHALMAZOK MANIPUÁCIÓJA
 • Adatmanipuláció allekérdezésekkel
 • Adat beszúrás allekérdezéssel
 • WITH CHECK opció használata a DML utasításokban
 • Több táblás insert kifejezések használata
 • Adatváltozások követése
ADATMENEDZSMENT KÜLÖNBÖZŐ IDŐZÓNÁKBAN
 • Időzónák
 • CURRENT_DATE, CURRENT_TIMESTAMP, és LOCALTIMESTAMP
 • DBTIMEZONE és SESSIONTIMEZONE
 • Dátum és időpecsét különbsége
 • Intervallum adat típusok
 • EXTRACT, TZ_OFFSET és FROM_TZ használata
 • TO_TIMESTAMP,TO_YMINTERVAL és TO_DSINTERVAL hivatkozások
ADAT KINYERÉSE ALLEKÉRDEZÉSEK HASZNÁLATÁVAL
 • Több oszlopos allekérdezés
 • Páronkénti és nem páronkénti összehasonlítás
 • Skaláris allekérdezések
 • EXISTS és NOT EXISTS operátorok használata
 • WITH klauzula használata
REGULÁRIS (SZABÁLYOS) KIFEJEZÉSEK TÁMOGATÁSA
 • Reguláris kifejezések függvényei és feltételei az SQL-ben
 • Egyszerű SELECT utasítással riport készítése
 • Összes oszlop a SELECT-ben
 • Minták használata a REGEXP_INSTR függvénnyel
 • Rész karakterláncok keresése a REGEXP_SUBSTR függvény segítségével
 • Minták használata karakterlánc cseréknél a REGEXP_REPLACE függvény segítségével
 • REGEXP_COUNT függvény használata

A tanfolyamokat indítani a fentebb kiírt tervezett időpontokban megfelelő létszám esetén tudjuk, ennek hiányában a tervezett kezdési időpontot későbbi kezdésre módosítjuk.