Szervezet Technológia Fejlesztő Tréningek

Szervezet Technológia Fejlesztõ Programcsomagok tréningjei

A modern szervezet technológia-orientációjú.

Az informatika általános elterjedése lehetõvé teszi, hogy a szervezet valamennyi folyamatát automatizált és optimalizált folyamatok precíz mérnöki folyamat-ábráiban, szoftverekben, adatbázisokban, és vezetõi integrált rendszerekben fogalmazzuk meg.

Ebben a fejlõdésben nem csak a gyártási technológiák, raktározási, logisztikai problémák szerepelnek, hanem az emberek kommunikációs folyamatai, tanulásuk, alkalmazkodásuk a gyorsan változó körülményekhez, együttmûködésük megszervezése, a szolgáltatások ügyfélcentrikus lebonyolítása, a minõségbiztosítási rendszer is.

A Szervezet Technológia Fejlesztõ Tréning Csomag olyan egységes koncepció szerint átgondolt, integrált koncepciót és technológia-fejlesztési meta-programot ajánl, amely öt-hat évvel elõtte jár a nemzetközi fejlõdésnek és világviszonylatban egyedülálló technológia-rendszer az egy személyes vállalkozások részére éppúgy, mint a közepes méretû cégek- a multinacionális óriásszervezetek számára.

A Szervezet Technológia Fejlesztési Programcsomagok középpontjában az InsourcING programcsomag áll, amely egy mûködõ szervezetben olyan átszervezést hajt végre, aminek eredményeképpen a szervezet valamennyi részlegét specializált szakértõ csoportok és informatikai technológiák oldják meg, és a szervezetnek csak a lényegi tevékenység: a gyártás és szolgáltatás technológiáinak szervezése a feladatuk. Az így létrejövõ, kiszolgáló InsourcING szervezet az eredeti céggel közös érdekeltségû konzorciumhoz hasonlóan mûködik. A teljes automatizációval kiszolgált, lényegi munkát végzõ szervezet még a tudományos kutató és fejlesztõ munkát is szakértõ kutató-csoportokra bízhatja, akár a cél megálmodásának pillanatától kezdve.

Legfontosabb szolgáltatása az InsourcING szervezetnek a pénzügyi technológiák korlátozás nélkül, hatékonyan és csöndben dolgozó együttmûködõ rendszere, és a hosszútávú szerzõdéses érdekeltséggel dolgozó holisztikus szolgáltató hálózat, amely az ügyfeleket is közös érdekeltségû rendszerbe kapcsolja.

Fontos vonása a Szervezet Technológia Fejlesztési Programcsomagoknak az, hogy az így megszervezõdõ, teljesen kiszolgált, szuper-luxussal és biztonsággal dolgozó szervezetek minden tagja otthonában dolgozhat, egymással szerzõdéses kapcsolatban álló önálló vállalkozók hálózatának tagjaként. Erre az 50-100%-os hatékonyságnövekedéssel járó átszervezésre az ad lehetõséget, hogy a globálisan közös érdekeltség nullára csökkenti a versenytársaktól való félelem, a szakértõ munkaerõ elcsábításának féltékenységeit, titkolózásait, és más hasonló stressz-tényezõit.

A Szervezet Technológia Fejlesztési Programcsomagok minden eleme ebbe az integrált képbe illesztett elemet fejleszt ügyfeleinél. A legrövidebb tréning folyamata alapján is informatikai rendszert fejlesztünk, amelyet átadunk további használatra. Ezért tréningjeink egyedileg is high-tech kivitelben és stabilitásban jelennek meg.

Komplexitás Management Tréning

Minél magasabb technológiai színvonalú egy szervezet termék-rendszere, és minél inkább igényli a szervezeti technológiai folyamatban résztvevők azonosulását, kreatív intelligenciáját, annál komplexebbé válik a szervezet szervezési és vezetési rendszere. A Komplexitás Management Tréningünk a legbonyolultabb személyi- informatikai- és technológiai folyamatok megszervezésének és vezetésének a feladatát oldja meg komplex optimalizálási szempontok szerint.

Képzés díja:

Tovább a(z) Komplexitás Management Tréning adatlapjára ››