Részletfizetés

A tanfolyam a részvételi díjból tevődik össze. OKJ-s képzés esetén egy vizsgadíj is tartozik hozzá. Jelentkezéskor, beiratkozáskor minimum a jelentkezési díjat (5.000 Ft) be kell fizetni.

A részvételi díj tartalmazza:

  • a jelentkezési díjat,
  • az adminisztrációs költségeket,
  • a tanórák, konzultációk díját,
  • az oktatási segédanyagok díját.
  • OKJ-s képzés esetén a modulzáró vizsgák díját.

Az OKJ vizsgadíj

  • a vizsgára történő jelentkezés díját,
  • a vizsga adminisztrációs költségeit,
  • a szakmai követelménymodulokhoz rendelt összes vizsgarész költségét,
  • a bizonyítvány költségét.

A tanfolyam részvételi díja fizethető egy összegben, két részletben vagy havi KAMATMENTES részletekben.

  • Két részletben történő befizetés esetén a részvételi díj összegének első 50%-át a tanfolyam kezdetéig, a második 50%-át a képzési idő feléig kell befizetnie a tanfolyam költségviselőjének.
  • Havi kamatmentes részletfizetés a három hónapnál hosszabb tanfolyamokon vehető igénybe. A havi részlet a részvételi díj összegének és a tanfolyam hónapokban megadott időtartamának hányadosa. Az első részletet a tanfolyam kezdetéig, a további részleteket minden hónap 12. napjáig kell befizetni.

A részletfizetés az OKJ vizsgadíjra nem vonatkozik, azt a vizsga időpontja előtt 60 nappal kell kiegyenlíteni egy összegben.