Visual Basic tanfolyam

Jelenleg nincs meghirdetett időpont, Érdeklődj
199.000 Ft

Más időpont érdekelne Kérdésem lenne a képzésről

Visual Basic tanfolyam rövid jellemző leírása

Tanfolyamunkon a résztvevők a Windows alapú programok készítésével ismerkedhetnek meg, a Microsoft által kifejlesztett .Net keretrendszer segítségével. Az új generációs technológia kifejlesztésével a Microsoft egyik fő célja az volt, hogy támogassák az alkalmazások operációs rendszertől független futását, valamint leegyszerűsítse a kisebb és nagyobb alkalmazások egymás közötti, valamint az Interneten keresztüli kommunikációját.

Technológia jelentős előnye továbbá, hogy ugyanazon a programozási nyelven, ugyanabban a fejlesztőkörnyezetben (Visual Studio) fejleszthetünk Windowson, Interneten, Intraneten, mobil eszközökön futó alkalmazásokat is.

Tanfolyamunkon Visual Basic nyelven fogunk programozni, amely a Basic nyelv – a Microsoft által kifejlesztett – .NET-es változata. Tiszta objektumorientált nyelv, amely megfelel a legmodernebb elvárásoknak is.

A tanfolyam elvégzése után a résztvevők képesek lesznek kis- és középvállalatok mindennapi munkájához szükséges programok, nyilvántartó, számlázó, leltározó, stb. önálló tervezésére, elkészítésére.

Tanfolyam adatai

Tanfolyam díja:
199.000 Ft
Tanfolyam vizsgadíja:
0 Ft
Tanfolyam óraszáma:
80 óra
Tanfolyam végét igazoló dokumentum:
látogatási igazolás
Tanfolyam helyszíne:
1139 Budapest, Frangepán utca 3.

A tanfolyam megkezdésének feltételei:

Iskolai végzettség:
nem feltétel
Szakmai végzettség:
nem feltétel

Tantermeink képekben

Tanterem 1
Tanterem 2
Tanterem 3
Tanterem 4
Tanterem 5
Tanterem 6

Visual Basic tanfolyam tematika

A .NET KERETRENDSZER BEMUTATÁSA

 • A .NET filozófia lényege, futtatókörnyezet, építőelemek
 • Menedzselt kód, szemétgyűjtési mechanizmus, biztonsági megfontolások

PROGRAMOZÁSI ALAPISMERETEK

 • Programozás alapjainak elsajátítása
 • Alapvető algoritmusok áttekintése
 • Változók, adatszerkezetek, ciklusok stb. megismerése

VISUAL STUDIO INTEGRÁLT FEJLESZTŐI KÖRNYEZET

 • A Visual Basic Express 2013 letöltése, telepítése
 • A kezelői felület elemei, Design és kódnézet, Solution Explorer, Toolbox
 • Project és solution fogalma, a projekt állományai, mentés
 • Projekt kódjának elemzése, névtér fogalma
 • Komponensek elhelyezése, igazítása

VB NYELVI ALAPOK

 • Egyszerű típusok (Char, String, Integer, ...), konstansok
 • Felsorolás, struktúra (Enum, Structure)
 • Deklaráció és értékadás
 • Névkonvenciók (Naming Conventions)
 • Elágazások fajtái, megvalósítás

CONSOLE APPLICATION ALKALMAZÁS KÉSZÍTÉSE

 • Konzol használatának megismerése
 • Alapvető konzol alkalmazások fejlesztése

WINDOWS FORMS ALKALMAZÁS KÉSZÍTÉSE

 • Osztály és objektum fogalma, tulajdonságok, metódusok és események
 • Legfontosabb vezérlők, azok tulajdonságai (Button, Label, CheckBox, RadioButton)
 • Adatbeviteli lehetőségek (TextBox)
 • Tulajdonságok értékének módosítása kódból (értékadás)

FÁJLKEZELÉS

 • A System.IO hozzáadása a projekthez
 • StreamReader és StreamWriter objektum használata
 • Stringkezelő függvények, Split

ADATFELDOLGOZÁS

 • Adatok beolvasása szövegfájlból
 • Megjelenítés DataGridView segítségével
 • Elemi programozási feladatok (összegzés, megszámlálás, szélsőérték-kiválasztás, keresés)
 • Eredmények szövegfájlba írása

ABLAKOS ALKALMAZÁSOK

 • Dialógus ablakok használata: nyomtatás, fájlkezelés, színválasztás, betűtípus választás
 • Menük, eszköztárak létrehozása
 • Több formos alkalmazás készítése

OBJEKTUMORIENTÁLT PROGRAMOZÁS ALAPFOGALMAI

 • Konstruktor, destruktor fogalma
 • Láthatósági szintek
 • Namespace fogalma
 • Objektumok (Object)
 • Osztályok, eljárások megvalósítása (Implementation of classes and Methods)
 • Tulajdonságok, Mezők használata (Use of Properties, and Fields)

HALADÓ OBJEKTUMORIENTÁLT PROGRAMOZÁS

 • Absztrakt osztályok (abstract classes)
 • Interfészek (interfaces)
 • Öröklődés (inheritance)
 • Eljárás túlterhelés (Method overload)
 • Általános típus (generikus osztály készítése)

OBJEKTUMORIENTÁLT PROGRAM KÉSZÍTÉSE

 • Adatszerkezet megvalósítása
 • Saját osztály készítése
 • A két osztály kompatibilitásának biztosítása, interfészek megvalósítása

SAJÁT ESEMÉNYEK KÉSZÍTÉSE

 • Delegáltak megismerése
  • Singlecast, Multicast
 • Event megismerése
 • Saját események felhasználási területei

FUTÁSI IDŐBEN LÉTREHOZOTT OBJEKTUMOK

 • Gombok, címkék létrehozása futási időben
 • Közös eseménykezelő írása
 • Gombok mátrixának létrehozása
 • Memóriajáték készítése

RAJZOLÁS WINDOWS FORMS ALKALMAZÁSBAN

 • Bitmap, PictureBox használata
 • Képek tárolása, manipulálása
 • Graphics osztály megismerése
 • GDI és a Paint esemény megismerése
  • Alapvető animációk készítése

DLL (DYNAMIC LINK LIBRARY)

 • DLL készítése
 • Használata
 • Használatának előnyei

LINQ KIFEJEZÉSEK HASZNÁLATA

 • Megismerkedés a Lambda kifejezésekkel
 • Linq kifejezések futtatása Lambda kifejezések segítségével
 • XML nyelv alapjai
 • Linq to XML használatának megismerése

INTERNETES ADATKÖZLÉS

 • WebClient osztály használata
 • WCF (Windows Communication Foundation) megismerése
  • SOAP technológia megismerése
  • Nyelv független kommunikáció felhasználási területeinek megismerése

ADATBÁZIS HASZNÁLATA, ADO.NET

 • Kapcsolódás az SQL adatbázishoz (Connection)
 • Adatbázis biztonság
 • Adatbázis műveletek
 • SQL nyelv alapvető elemei
 • Select, Insert, Update, Delete parancsok használata
 • Parancsok végrehajtása (Command)
 • Sor beolvasása (Data Reader)
 • Dokumentáció használata
 • Csatlakozás más adatbázishoz
 • XML nyelv alapjai
 • XML adatok elérése
 • Adatok tárolása, módosítása (DataSet, DataAdapter, DataTable)
 • Adatkötés

A tanfolyamokat indítani a fentebb kiírt tervezett időpontokban megfelelő létszám esetén tudjuk, ennek hiányában a tervezett kezdési időpontot későbbi kezdésre módosítjuk.