Word haladó tanfolyam

Jelenleg nincs meghirdetett időpont, Érdeklődj
45.000 Ft

Más időpont érdekelne Kérdésem lenne a képzésről

Word haladó tanfolyam rövid jellemző leírása

A képzésben résztvevő olyan munkára használja a szövegszerkesztő alkalmazást, amelyeket hagyományosan haladó szintű szövegszerkesztői dokumentumoknak nevezünk. A képzésben résztvevőnek képesnek kell lennie hatékonyan használni az alkalmazást az alapszintet meghaladó módon, és magas színvonalú szövegszerkesztői dokumentumokat kell elkészítenie, amelyek tartalmaznak bonyolultabb tipográfiai, formázási és elrendezési megoldásokat, többek között táblázatokat, űrlapokat és grafikákat is. A képzésben résztvevőnek képesnek kell lennie a szövegszerkesztő alkalmazás különféle eszközeit, például a makrókat használni, vagy a magasabb szintű körlevélfunkciókat kezelni.

Word haladó tanfolyam elvégzését követően lehetőség van vizsgaközpontunkban ECDL Acvanced Szövegszerkesztés vizsgát tenni!

A vizsga díja: 4.000 Ft

Tanfolyam adatai

Nyilvántartásba vételi szám:
E-000069/2013/D011
Tanfolyam díja:
45.000 Ft (áfamentes)
Tanfolyam vizsgadíja:
0 Ft
Tanfolyam óraszáma:
24 óra
Tanfolyam végét igazoló dokumentum:
tanúsítvány vagy ECDL Advanced bizonyítvány
Tanfolyam helyszíne:
1139 Budapest, Frangepán utca 3.

A tanfolyam megkezdésének feltételei:

Iskolai végzettség:
nem feltétel
Szakmai végzettség:
nem feltétel
Szükséges előismeretek:
Microsoft Word alapismeretek; ajánljuk Word tanfolyamunkat

Tantermeink képekben

Tanterem 1
Tanterem 2
Tanterem 3
Tanterem 4
Tanterem 5
Tanterem 6
Tanterem 7
Tanterem 8
Tanterem 9

Word haladó tanfolyam tematika

Microsoft Word haladó

Szöveg

 • Szövegformázási lehetőségek a Wordben, effektusok alkalmazása
 • A szöveg automatikus javítási beállításainak használata
 • Automatikus szövegformázási lehetőségek
 • A szövegbevitel gyorsítása, automatikus szövegbeszúrás használata
 • Szöveg körbefuttatása, szövegtörés (wrapping)
 • A szövegirány (írásirány) beállításainak használata
 • A beépített előre definiált szövegformázási lehetőségek használata

Bekezdés

 • A bekezdés árnyékolásának (mintázatának/kitöltésének) beállításai
 • A bekezdés szegélyeinek beállításai
 • Fattyú- és árvasorok kezelése bekezdésnél
 • Új karakter- vagy bekezdésstílus létrehozása
 • A már létező karakter- vagy bekezdésstílusok módosítása
 • Címsor stílusok használata

Sablonok

 • Egy sablon alapvető formázási és elrendezési beállításainak módosítása
 • Új sablon létrehozása egy létező dokumentum vagy sablon alapján

Közös szerkesztési munka

 • Megjegyzések beszúrása és törlése
 • A megjegyzések szerkesztése
 • A módosítások kiemelésének használata a változások követéséhez (korrektúra)
 • A dokumentumban lévő módosítások elfogadása vagy elvetése

ELRENDEZÉS

Fődokumentumok

 • Új fődokumentum létrehozása
 • Aldokumentum létrehozása fődokumentumon belül
 • Aldokumentum beszúrása és eltávolítása a fődokumentumban

Tartalomjegyzék

 • Tartalomjegyzék létrehozása
 • Létező tartalomjegyzék frissítése
 • Tartalomjegyzék formázási lehetőségeinek alkalmazása

Szakaszok (Szekciók)

 • Szakasztöréspontok beszúrása a dokumentumba
 • A dokumentum szakasztöréspontjainak törlése
 • Szakasz árnyékolása

Hasábok

 • Többhasábos elrendezés beállítása
 • A hasábok elrendezésének megváltoztatása
 • A hasábok szélességének és térközének beállítása
 • Hasábtörés beillesztése
 • Hasábtörés törlése

A DOKUMENTUM SZERVEZÉSE

Hivatkozások

 • Könyvjelző beszúrása és törlése
 • Tárgymutató létrehozása és módosítása
 • Kereszthivatkozás beszúrása és törlése

Mezőkódok

 • Mezőkód beszúrása
 • Mezőkód szerkesztése és frissítése
 • Mező zárolása és a zárolás feloldása
 • Mezőkód törlése

Lábjegyzetek és végjegyzetek

 • Lábjegyzetek és végjegyzetek beszúrása és törlése
 • Létező lábjegyzetek és végjegyzetek módosítása
 • A lábjegyzetek és végjegyzetek megjelenítésének és elhelyezésének módosítása

Dokumentum-védelem

 • Jelszó megadása a dokumentum védelméhez
 • A dokumentum jelszavas védelmének megszüntetése

A DOKUMENTUM ÖSSZETEVŐI

Táblázatok

 • Egy táblázat celláinak egyesítése és felosztása
 • Tabulátorral tagolt szöveg táblázattá alakítása
 • Alfabetikus és numerikus adatok sorba rendezése a táblázaton belül emelkedő és csökkenő rendben
 • Táblázatban szereplő számok összeadása képlet segítségével
 • Teljes táblázat formázása a táblázatstílusok segítségével

Űrlapok

 • Űrlap létrehozása és szerkesztése
 • Az elérhető űrlapmezők alkalmazása
 • Űrlapmezők törlése
 • Űrlapmezők védelme

Szövegdobozok

 • Szövegdoboz beszúrása és törlése
 • Szövegdobozok szerkesztése, mozgatása és átméretezése
 • Szövegdobozok szegélyezése

Táblázatkezelés

 • A beágyazott munkalap módosítása a dokumentumon belül
 • Diagram létrehozása beágyazott munkalap alapján
 • Beágyazott munkalapra épülő diagram módosítása a dokumentumon belül

Képek és rajzok (objektumok)

 • A kép szegélyének módosítása
 • Egyszerű rajz készítése a rajzeszközök használatával
 • Az előre definiált alakzatok használata
 • Az előre definiált alakzatok hátra küldése és előre hozása
 • Az előre definiált alakzatok szöveg mögé küldése és szöveg elé helyezése
 • Az előre definiált alakzatok csoportosítása és a csoportosítás megszüntetése
 • Vízjel hozzáadása a dokumentumhoz
 • WORDART, SMART ábra kezelése
 • Egyenlet szerkesztő használata

Képaláírások

 • Kép vagy táblázat képaláírásának létrehozása és frissítése
 • Számozott képaláírás hozzáadása képhez, ábrához, táblázathoz és munkalaphoz
 • Automatikus képaláírási beállítások használata

SPECIÁLIS LEHETŐSÉGEK

Körlevél

 • Körlevél adatforrásának és adatfájljának szerkesztése
 • Az adatforrás vagy az adatfájl rekordjainak rendezése
 • Törzsdokumentum egyesítése az adatforrással vagy az adatfájllal
 • Feltételek meghatározása az egyesítéshez (elágazás, rekord kihagyás)

Makrók

 • Egyszerű makró rögzítése (például oldalbeállítás megváltoztatására)
 • Makró másolása
 • Makró lejátszása
 • Makró hozzárendelése egy saját gombhoz az eszköztáron

NYOMTATÁS

A nyomtatás előkészítése

 • Csak a páratlan oldalak kinyomtatása
 • Csak a páros oldalak kinyomtatása
 • Adott tartomány nyomtatása kinyomtatása
 • Több oldal nyomtatása egy lapra
 • Leválogatás, nyomtatásra kerülő elemek meghatározása

Kapcsolódó tanfolyamok

A tanfolyamokat indítani a fentebb kiírt tervezett időpontokban megfelelő létszám esetén tudjuk, ennek hiányában a tervezett kezdési időpontot későbbi kezdésre módosítjuk.