Adatkezelési tájékoztató

Az alábbiakban arról tájékoztatunk, hogy mi történik a személyes adataiddal, és hogy milyen jogok illetnek meg, miután megadtad nekünk azokat.

 • Ha tanfolyamainkon veszel részt, az 1. pontban,
 • ha OKJ-s és szakmai vizsgára jelentkezel, a 2. pontban,
 • ha ECDL vizsgára jelentkezel, a 3. pontban,
 • ha EUROPASS bizonyítvány kiegészítőt igényelsz, a 4. pontban,
 • ha a honlapunkon böngészel, a cookie-k, „sütik” használatáról a 5. pontban
 • találhatod a rád vonatkozó tudnivalókat.
 • A személyes adataid tekintetében téged megillető jogaidról a 6. pontban tájékoztatunk.

A tájékoztató elkészítésekor az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), másképpen GDPR vonatkozó fejezetében foglaltakat vettük figyelembe.

Az adatkezelő intézmény megnevezése: Ruander Oktatási Kft.
Cím: 1139 Budapest, Frangepán utca 3.
Képviseli: Herczeg Rudolf
Telefon: +36 1 4500 110
E-mail: info@ruander.hu

 1. 1. Tanfolyami részvétel, OKJ-s képzések,
  a felnőttképzési törvény* hatálya szerint szervezett képzések

Amennyiben olyan képzésen veszel részt, amelyik OKJ-s képzés, és/vagy állami forrásból megvalósuló képzés, továbbá olyan képzés, amelyre a képző felnőttképzési engedélyt szerzett, és a felnőttképzési törvény szerint valósít meg, úgy a következő személyes adataidat kezeljük:

 • név, születési név,
 • anyja neve,
 • születési hely, idő,
 • neme,
 • állampolgárság,
 • lakóhelyének és tartózkodási helyének címe,
 • telefonszám,
 • nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése és száma,
 • társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ),
 • tanköteles résztvevő esetén a szülő, törvényes képviselő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma,
 • a képzési jogviszonnyal összefüggő adatok, amelyek a képzésben részt vevő iskolai és szakmai végzettségével, nyelvi ismereteivel, képzésbe történő felvételével, tanulmányainak értékelésével és minősítésével, a képzéssel megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia megnevezésével, a vizsga helyével, időpontjával, eredményével kapcsolatosak,
 • támogatott képzések esetén, amennyiben ezt a támogatói szerződés előírja: fotók, hangfelvételek, videók,
 • munkaerő-piaci státusz,

Az adatkezelés célja, hogy a képzésen részt vehessél. Jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése.  Ha fenti adatokat nem kívánod megadni, úgy a képzésen sem tudsz részt venni.

Az adataidhoz a képző intézmény részéről az informatikus, az adminisztrátor munkatárs, valamint a pénzügyekkel megbízott munkatárs, és az oktató férhet hozzá. Online regisztráció esetén az adatokhoz a képző intézmény részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek férhetnek hozzá.

A képző intézmény a személyes adataidat a felnőttképzési törvény alapján öt évig köteles megőrizni, az adójogi elévülésig nyilvántartandó adatokat legfeljebb 7 évig, a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat legfeljebb 8 évig kezelheti.

A képző intézmény az adataidat harmadik fél részére nem továbbítja, kivéve, ha állami támogatással megvalósuló képzésen veszel részt. Ebben az esetben a támogató részére a képzéssel kapcsolatos személyes adataid továbbításra kerülnek, illetve hatósági ellenőrzéskor a hatóság képviselői betekinthetnek az adataidat is tartalmazó képzési dokumentációkba.

* A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény.

Tanfolyami részvétel
szabad piaci szolgáltatásként nyújtott képzésen való részvétel

Amennyiben olyan képzésen veszel részt, amelyet a képző úgynevezett szabad piaci szolgáltatásként nyújt, a képzőnek csak a szerződéskötéshez, a kötelező statisztikához**, valamint a kapcsolattartáshoz elengedhetetlenül szükséges adatokat kell elkérnie tőled és kezelnie:

 • név,
 • lakóhely és tartózkodási hely címe,
 • telefonszám,
 • e-mail cím,
 • tanköteles résztvevő esetén a szülő, törvényes képviselő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma,
 • munkaerő-piaci státusz.

Az adatkezelés célja, hogy a képzésen részt vehessél. Jogalapja: szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése és jogos érdek. Jogos érdeked neked is, és a képző intézménynek is, hogy a kapcsolattartáshoz megfelelő kommunikációs csatornákat lehessen használni (e-mail, mobiltelefon, stb.) Ha fenti adatokat nem kívánod megadni, úgy a képzésen sem tudsz részt venni.

Az adataidhoz a képző intézmény részéről az informatikus, az adminisztrátor munkatárs, valamint a pénzügyekkel megbízott munkatárs és az oktató férhet hozzá. Online regisztráció esetén az adatokhoz a képző intézmény részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek férhetnek hozzá.

A képző intézmény az adójogi elévülésig nyilvántartandó személyes adatait legfeljebb 7 évig, a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat legfeljebb 8 évig kezelheti.

A képző intézmény az adataidat harmadik fél részére nem továbbítja.

** A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény (Stt.) rendelkezései alapján az Országos Statisztikai Adatfelvételi Programba (OSAP) jelentendő anonim adatok.

 1. 2. OKJ-s és szakmai vizsgára jelentkezés

Amennyiben OKJ-s vagy szakmai vizsgára jelentkezel, a következő adataidat kezeljük:

 • név,
 • születéskori név,
 • anyja születési neve,
 • születési hely, idő,
 • lakcím, tartózkodási hely címe,
 • állampolgárság,

Az adatkezelés célja, hogy OKJ-s vizsgát tehessél. Jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése. Ha fenti adatokat nem kívánod megadni, úgy vizsgázni sem tudsz.

Az adataidhoz a képző intézmény részéről az informatikus, az adminisztrátor munkatárs, valamint a pénzügyekkel megbízott munkatárs és a vizsgáztató férhet hozzá. Online regisztráció esetén az adatokhoz a képző intézmény részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek férhetnek hozzá.

A képző intézmény a személyes adataidat a felnőttképzési törvény szerint öt évig köteles megőrizni, az adójogi elévülésig nyilvántartandó adatokat legfeljebb 7 évig, a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat legfeljebb 8 évig kezelheti.

A képző intézmény az adataidat harmadik fél részére nem továbbítja, kivéve, ha állami támogatással megvalósuló vizsgán veszel részt. Ebben az esetben a támogató részére a vizsgával kapcsolatos személyes adataid továbbításra kerülnek, illetve hatósági ellenőrzéskor a hatóság képviselői betekinthetnek az adataidat is tartalmazó vizsga dokumentációba.

 1. 3. ECDL vizsgázás

Amennyiben ECDL vizsgára jelentkezel, a következő adataidat kezeljük:

 • név,
 • születéskori név,
 • anyja születési neve,
 • születési hely, idő,
 • neme,
 • lakcím, tartózkodási hely címe,
 • telefon,
 • e-mail,
 • diák/felnőtt,
 • szülő, gondviselő aláírása.

Az adatkezelés célja, hogy ECDL modulvizsgát tehessél. Jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése. Ha fenti adatokat nem kívánod megadni, úgy vizsgázni sem tudsz.

Az adataidhoz a képző intézmény részéről az informatikus, az adminisztrátor munkatárs, valamint a pénzügyekkel megbízott munkatárs és a vizsgáztató férhet hozzá. Online regisztráció esetén az adatokhoz a képző intézmény részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek férhetnek hozzá.

A képző intézmény a személyes adataidat az ECDL vizsgázatás szabályai szerint három évig köteles megőrizni, az adójogi elévülésig nyilvántartandó adatokat legfeljebb 7 évig, a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat legfeljebb 8 évig kezelheti.

A képző intézmény az adataidat harmadik fél részére nem továbbítja, kivéve, ha állami támogatással megvalósuló vizsgán veszel részt. Ebben az esetben a támogató részére a képzéssel kapcsolatos személyes adataid továbbításra kerülnek. A személyes adataidat  az ECDL program magyarországi tulajdonosával, a Neumann János Számítógép-tudományi Társasággal közösen kezeljük. Az adatok az NJSZT online adatbázisába kerülnek, azokhoz az NJSZT kijelölt munkatársain és a vizsgákat ellenőrző szakértőkön kívül mások nem férhetnek hozzá.

 1. 4. Europass bizonyítvány-kiegészítő igénylés

Amennyiben Europass bizonyítvány-kiegészítőt igényelsz, a következő adataidat kezeljük:

 • név,
 • születéskori név,
 • születési hely, idő,
 • anyja neve,
 • lakóhely címe,
 • levelezési címe,
 • megszerzett szakképesítés megnevezése,
 • bizonyítvány sorozatjele és száma,
 • vizsga időpontja,
 • vizsgaközpont neve,
 • telefonszám,
 • e-mail.

Az adatkezelés célja, hogy megszerezd az Europass bizonyítvány-kiegészítőt. Jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése, és jogos érdek, amely a kapcsolattartást szolgálja. Ha fenti adatokat nem kívánod megadni, úgy az Europass bizonyítvány-kiegészítőt sem tudod igényelni.

Az adataidhoz a képző intézmény részéről az informatikus, az adminisztrátor munkatárs, valamint a pénzügyekkel megbízott munkatárs férhet hozzá. Online regisztráció esetén az adatokhoz a képző intézmény részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek férhetnek hozzá.

A képző intézmény a személyes adataidat a felnőttképzési törvény szerint öt évig köteles megőrizni, az adójogi elévülésig nyilvántartandó adatokat legfeljebb 7 évig, a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat legfeljebb 8 évig kezelheti.

A képző intézmény az adataidat harmadik fél részére nem továbbítja.  

6. A honlap böngészés, cookie-k használata

A honlapon való böngészéssel és a sütik elfogadásával tudomásul veszed és elfogadod, hogy a honlap hatékonyabb használata érdekében úgynevezett cookie-kat („sütiket”), azaz kisebb fájlokat helyez el a számítógépeden vagy a mobil eszközödön. A cookie-k beállítását, letiltását a saját böngésződben módosíthatod. (Például a Google Chrome-ban) A honlapunk egyszerű megtekintésekor, böngészésekor személyes adatokat nem kezelünk. Esetenként személyi azonosításra alkalmatlan módon gyűjtünk statisztikai adatokat a honlap látogatottságáról.
A Ruander Kft. honlapjának megtekintésekor a hibamentes működéshez szükséges cookie-k (SESS, has_js, cookie-aggred), statisztikát támogató cookie-k (_ga, _gat, _gid), valamint a marketinget támogató cookie-k (collect, impression.php/#, NID)​ helyeződnek el a számítógépeden, mobil eszközödön.

 1. 7. A személyes adataid kezelésével kapcsolatos jogaid

A tájékoztatáshoz való jog: a személyes adataidnak kezeléséről bármikor jogosult vagy megfelelő tájékoztatást kapni, írásban vagy szóban, amely a megalapozott kérelmed alapján történik. A kérelemre egy hónapon belül (esetlegesen két hónap meghosszabbítással) kell megadni a megfelelő tájékoztatást, amelyért díj nem számolható fel.

A hozzáférés joga: bármikor kérhetsz visszajelzést azzal kapcsolatosan, hogy adataidnak kezelése folyamatban van-e, milyen jellegű adataidat kezelik (ez abban az esetben, ha az adataidat nem te közvetlenül adtad meg), kiknek, hová fogják azt továbbítani, meddig tárolják, stb., azaz minden, a személyes adatoddal kapcsolatos tájékoztatásra, beleértve az automatizált döntéshozatal tényére, profilalkotásra vonatkozó felvilágosítást is. Az adatokat másolatban is elkérheted.

A helyesbítéshez való jog: kérheted a nem pontosan vagy hiányosan rögzített adataidnak ésszerű időn belüli kijavítását.

A törléshez való jog: kérheted, hogy adataidat ésszerű határidőn belül töröljék az adatbázisból, ha arra már nincs szükség abból a célból, amelyhez gyűjtötték, ha visszavonod az adataidnak kezelésére vonatkozó hozzájárulásodat, tiltakozol adataidnak kezelése ellen, vagy ha adataidat jogellenesen kezelték. (Nem töröltetheted a személyes adataidat abban az esetben, ha az adataidnak kezelésére valamely jogi kötelezettség miatt van szükség. )

Az adatkezelés korlátozásához való jog: ha valamilyen okból vitatod, hogy az adataidnak kezelése megfelelő módon történik, addig, ameddig ez nem tisztázódik, korlátozhatod adataidnak használatát.

A tiltakozáshoz való jog: bármikor tiltakozhatsz az ellen, hogy az adataidat kezeljék, így ebben az esetben a képző intézmény az adataidat nem kezelheti tovább.

A panasztételhez való jog: ha az adataidnak kezelésével kapcsolatban valamilyen kifogásod van, panaszt tehetsz az illetékes hatóságnál: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36 1 391 1400, www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu .

A bírósághoz fordulás joga: ha az adataidnak kezelésével kapcsolatos jogaid sérülnek, jogosult vagy arra, hogy bírósághoz fordulj.

Az adathordozhatósághoz való jog: amennyiben igényled, megkaphatod adataidat elektronikus adathordozón, vagy kérheted, hogy ezeket a képző intézmény egy másik intézménynek továbbítsa.

Tájékoztatunk, hogy az adatkezelések során nem történik megadott személyes adataid alapján automatizált döntéshozatal, profilalkotás. Személyes adataid védelmének érdekében a papír alapú dokumentumokat elzárva, biztonságos helyen tároljuk, az elektronikusan tárolt adataidhoz a megfelelő jogosultsággal rendelkező munkatársak férhetnek csak hozzá. Az IT biztonság szintjéről, az iratkezelésről intézményünk külön szabályzatban rendelkezik.

Amennyiben személyes adataidnak kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdésed van, az alábbi elérhetőségek egyikén fordulhatsz hozzánk:

E-mail: info@ruander.hu,
telefon: +36 1 4500 110, +36 70 604 2060

Személyesen: 1139 Budapest Frangepán utca 3.

H.-Cs.: 09:00-18:00
Péntek: 09:00-16:00 
Szombat: 09:00-12:00

Az Adatkezelési szabályzatunk 2018. május 25-től hatályos.