Ingyenes hatósági vizsga teszt

Mit tartalmaz a képzés  és vizsgaszervezés díja?

 • képzésen való részvétel
 • oktatási anyag elektronikusan
 • teljes vizsgasor megoldással elektronikusan
 • konzultációs lehetőség vizsga előtt megadott időpontban az oktatóval
 • számítógépes vizsgaprogram ismertetése
 • online gyakorlási lehetőség a vizsgára
 • vizsgajelentkezés leadása az MNB felé
 • folyamatos kapcsolattartás a képzés szervezőjével
 • tanúsítvány átvétele az MNB-től és átadása a vizsgázónak.

Mit nem tartalmaz a képzési és vizsgaszervezés díja?

 • érettségi bizonyítvány közjegyző általi hitelesítésének költségét. 1350 Ft/oldal plusz költséggel kell kalkulálni. 1 bizonyítvány 2 oldalnak számít, ha A4-es lapra ráfér, így 2700 Ft.
 • Közjegyzőre itt tudsz keresni:
  https://start.mokk.hu/kozjegyzokereso.html?theme=dark#x

Meddig érvényes a képzés és mikor lehet vizsgát tenni?

A képzés 1 évig érvényes, ezen belül kell vizsgát tenni. Leghamarabb a képzés utolsó napjától számított minimum 15 nap elteltével az MNB által publikált időpontokban keddi napokon kerülnek megrendezésre a vizsgák az alábbi időpontokban: 9:00, 11:00, 13:00, 15:00

Sikeres vizsga után a vizsgajegyzőkönyvek beérkezése után 5 nappal kiállítja az MNB a tanúsítványokat, melyek átvételére az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

ha papír alapon kéred, mi vesszük át az MNB-től, és e-mailben értesítünk az átvételi lehetőségekről:

 • ügyfélszolgálatunkon ügyfélfogadási időben
 • szabályos meghatalmazással más is átveheti
 • futárral, melynek a költségét átvételkor fizeted

Aki elektronikusan kéri, az alábbi linkről tudja majd letölteni ügyfélkapus regisztrációval:
https://era.mnb.hu/ERA.WEB/NaturalPersonServices

MNB vizsgajelentkezés feltétele

 • Közjegyző vagy kiállító iskola által hitelesített érettségi bizonyítvány leadása
 • /Iskola általi hitelesítésnél, ha jogutód állítja ki, ennek ténye legyen feltüntetve/
 • Képzési- és vizsgadíj befizetése
 • Képzési igazolás (kiállításának feltétele a képzésen minimum 80%-os részvételi arány megléte)
Sinkó Judit
Sinkó Judit
Oktatási igazgató  |  Hatósági képzések  |    |  +36 70 458 5440
A képzés díja
28.000 Ft
Sinkó Judit
Oktatási igazgató
Hatósági képzések
Telefon: 06-70-458-5440,
 

Pénzügyi szolgáltatás közvetítő hatósági képzés időpontok

2022.02.07. - 2022.02.09.OnlineIntenzív

Oktatási napok, időpontok hétfő, kedd, szerda
09:00 - 17:45
Időtartam 1 hét
(30 óra)
Jelentkezési határidő 2022.01.31.
Vizsga 9000 Ft
2022.03.09.

2022.02.18. - 2022.02.20.OnlineIntenzív

Oktatási napok, időpontok péntek, szombat, vasárnap
09:00 - 17:45
Időtartam 1 hét
(30 óra)
Jelentkezési határidő 2022.02.11.
Vizsga 9000 Ft
2022.03.09.

2022.03.07. - 2022.03.09.OnlineIntenzív

Oktatási napok, időpontok hétfő, kedd, szerda
09:00 - 17:45
Időtartam 1 hét
(30 óra)
Jelentkezési határidő 2022.02.28.
Vizsga 9000 Ft
2022.04.06.

2022.04.04. - 2022.04.06.OnlineIntenzív

Oktatási napok, időpontok hétfő, kedd, szerda
09:00 - 17:45
Időtartam 1 hét
(30 óra)
Jelentkezési határidő 2022.03.28.
Vizsga 9000 Ft
2022.04.27.

2022.04.22. - 2022.04.24.OnlineIntenzív

Oktatási napok, időpontok péntek, szombat, vasárnap
09:00 - 17:45
Időtartam 1 hét
(30 óra)
Jelentkezési határidő 2022.04.15.
Vizsga 9000 Ft
2022.05.11.

2022.05.09. - 2022.05.11.OnlineIntenzív

Oktatási napok, időpontok hétfő, kedd, szerda
09:00 - 17:45
Időtartam 1 hét
(30 óra)
Jelentkezési határidő 2022.05.02.
Vizsga 9000 Ft
2022.06.08.

2022.06.07. - 2022.06.09.OnlineIntenzív

Oktatási napok, időpontok kedd, szerda, csütörtök
09:00 - 17:45
Időtartam 1 hét
(30 óra)
Jelentkezési határidő 2022.05.31.
Vizsgadíj 9000 Ft

Pénzügyi szolgáltatás közvetítő hatósági képzés alapadatai

A tanfolyam alapadatai

 • Képzés pontos megnevezése: Pénzügyi szolgáltatás közvetítő hatósági képzés
 • Nyilvántartási szám: Hkszj-65/2019
 • Tanfolyam díja: 28.000 Ft (áfamentes)
 • Tanfolyam vizsgadíja: 9000 Ft
 • Tanfolyam pótvizsgadíja: 15000 Ft
 • Érettségi bizonyítvány hitelesítése: 1350 Ft / oldal
 • Tanfolyam óraszáma: 30 óra
 • Tanfolyam helyszíne: 1139 Budapest, Frangepán utca 3.

Kiknek kell Pénzügyi szolgáltatás közvetítő hatósági vizsgát tenniük?

Azok, akik a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben meghatározott pénzügyi szolgáltatásokat, hiteleket, pénzügyi lízinget, befektetési terméknek nem minősülő megtakarításokat (betéteket, lakáselőtakarékossági betéteket, lakossági és vállalati fizetési számlákat stb.) szeretnének közvetíteni, hatósági vizsgát kell tenniük. Akár természetes, akár jogi személyek számára csak ennek birtokában engedélyezhető közvetítői tevékenység végzése (kivételt képeznek a szakirányú felsőfokú képesítéssel rendelkezők, szakirányú szakképesítéssel, tőzsdei szakvizsgával vagy a Magyar Bankszövetség Felsőfokú Bankszakmai Oklevelével rendelkezők).

 • A pénzügyi szolgáltatások és a kiegészítő pénzügyi szolgáltatások körét Magyarországon a 2014. január 1-én hatályba lépett 2013. évi CCXXXVII. törvény 3. §-a[2] határozza meg.

Pénzügyi szolgáltatás a következő tevékenységek üzletszerű végzése forintban, devizában vagy valutában:

 • betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadása,
 • hitel és pénzkölcsön nyújtása,
 • énzügyi lízing,
 • pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása,
 • elektronikus pénz kibocsátása,
 • olyan papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (például papír alapú utazási csekk, váltó) kibocsátása, illetve az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak,
 • kezesség és garancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása,
 • valutával, devizával - ide nem értve a pénzváltási tevékenységet -, váltóval, illetve csekkel saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység,
 • pénzügyi szolgáltatás közvetítése,
 • letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás,
 • hitelreferencia szolgáltatás, valamint
 • követelésvásárlási tevékenység.

Kiegészítő pénzügyi szolgáltatás a következő tevékenységek üzletszerű végzése forintban, valutában, illetve devizában:

 • pénzváltási tevékenység;
 • fizetési rendszer működtetése;
 • pénzfeldolgozási tevékenység;
 • pénzügyi ügynöki tevékenység a bankközi piacon;
 • forgatható utalvány kibocsátására irányuló tevékenység.

A közvetítővel, a közvetítői alvállalkozóval - e tevékenységi körében - munkaviszonyban, megbízási viszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban csak olyan természetes személy lehet, aki büntetlen előéletű és

a) szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel, vagy

b) középiskolai végzettséggel és

 • szakképesített bankreferensi szakképesítéssel,
 • banki, befektetési termékértékesítői szakképesítéssel,
 • befektetési tanácsadói szakképesítéssel,
 • banki szakügyintézői szakképesítéssel,
 • pénzügyi szakügyintézői szakképesítéssel,
 • értékpapír-piaci szakügyintézői szakképesítéssel,
 • pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelői szakképesítéssel,
 • tőzsdei szakvizsgával,
 • becsüsi bizonyítvánnyal (kizárólag kézizálog fedezete mellett nyújtott pénzkölcsön közvetítése esetén),
 • valutapénztárosi bizonyítvánnyal (kizárólag pénzváltás közvetítése esetén),
 • a Magyar Bankszövetség Felsőfokú Bankszakmai Oklevelével,

vagy

c) pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági vizsgával rendelkezik.

Szakirányú felsőfokú végzettségek:

 • a felsőoktatásról szóló törvény szerint a közgazdasági felsőoktatásban egyetemi vagy főiskolai szintű szakképzettséget, vagy a felsőoktatásról szóló törvény szerint a gazdaságtudományok képzési területen alapképzésben vagy mesterképzésben közgazdász szakképzettséget,
 • jogász szakképzettséget,
 • könyvvizsgálói képesítést, vagy
 • felsőfokú vagy posztgraduális bankszakmai képesítést szerzett.
 • a főiskolai vagy egyetemi szintű, illetve mesterképzésben szerezhető gazdasági agrármérnök szakképzettség vagy műszaki menedzser alapképzési szakon, vagy gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök alapképzési szakon szerezhető szakképzettség, és
 • a felsőfokú végzettség birtokában szakirányú továbbképzésben, szakosító továbbképzésben a közgazdasági felsőoktatásban szerzett bankszakmai szakképzettség vagy gazdasági, közgazdasági szakképzettség.

Ki végezheti el a hatósági képzést?

 • rendelkezik érettségi vizsgával
 • érettségi hiányában: hitelintézetnél, pénzügyi vállalkozásnál, pénzforgalmi intézménynél, pénzügyi közvetítői tevékenységet folytató vállalkozásnál, vagy ezen szervezetek szakmai érdekvédelmi vagy érdek-képviseleti szervénél, vagy az államigazgatás pénzügyi, illetve gazdasági területén a jelentkezést megelőző hat éven belül legalább négy éves igazolt pénzügyi szakmai tapasztalat.
 • A képzésen történő részvétel további feltétele, hogy a résztvevő a 40/2015 NGM rendelet szerinti igazolás kiállítása céljából hozzájárul természetes személyazonosító- és lakcímadatai képző szerv általi kezeléséhez
 • Képzési díjat befizette

Képzés felépítése

Vizsgatárgyak
Óraszám
1
A pénzügyi piacok
5
2
Általános jogi ismeretek
5
3
Lakossági megtakarítási és befektetési termékek
5
4
Hitelezési alapfogalmak
5
5
Hiteltípusok és hiteltermékek
5
6
A mikro-, kis- és középvállalati üzletág főbb termékei és szolgáltatásai
5
Összesen
30

MNB vizsgajelentkezés feltétele

 • Közjegyző vagy kiállító iskola által hitelesített érettségi bizonyítvány leadása
 • /Iskola általi hitelesítésnél, ha jogutód állítja ki, ennek ténye legyen feltüntetve/
 • Képzési- és vizsgadíj befizetése
 • Képzési igazolás (kiállításának feltétele a képzésen minimum 80%-os részvételi arány megléte)

Mit kell tudni a vizsgáról?

MNB számítógépes vizsgaprogramon történik, 60 kérdésből 45 jó válasz (75%) szükséges a sikeres vizsgához.

Neked ajánljuk még

Független Biztosításközvetítő hatósági képzés

Független Biztosításközvetítő hatósági képzés

Mit nem tartalmaz a képzési és vizsgaszervezés díja? érettségi bizonyítvány közjegyző általi hitelesítésének költségét.

Független különbözeti Biztosításközvetítő hatósági képzés

Független különbözeti Biztosításközvetítő hatósági képzés

Mit nem tartalmaz a képzési és vizsgaszervezés díja? érettségi bizonyítvány közjegyző általi hitelesítésének költségét.

Függő Biztosításközvetítő hatósági képzés

Függő Biztosításközvetítő hatósági képzés

Mit tartalmaz a képzés  és vizsgaszervezés díja?

Tőkepiaci üzletkötői hatósági képzés

Tőkepiaci üzletkötői hatósági képzés

Mit tartalmaz a képzés  és vizsgaszervezés díja?

A tanfolyamokat indítani a fentebb kiírt tervezett időpontokban megfelelő létszám esetén tudjuk, ennek hiányában a tervezett kezdési időpontot későbbi kezdésre módosítjuk.

Miért gyere hozzánk

Elmesélem, hogy miért jó nálunk tanulni

 • Türelmes, szakképzett oktatók

  Nem csak az oktatásban nagy tapasztalattal rendelkező tanároktól tanulhatsz, de a szakmájukban kiváló szakemberek is, így naprakész tudással rendelkeznek az adott témakörökben.

 • Innovatív oktatás

  Sok iparágról elmondhatjuk, hogy gyorsan fejlődik, de a leggyorsabban az informatika. A Ruandernél ezért különös figyelmet fordítunk arra, hogy oktatóinktól a lehető legfrissebb, és legmagasabb minőségű tudást sajátíthasd el.

 • Profi eszközök

  Minden egyes tantermünkben modern eszközökkel találkozhatsz, amelyek teljes mértékig megfelelnek a kor követelményeinek. Továbbá a termek légkondicionáltak és minden tanulást segítő eszközzel felszereltek.

Gyakori kérdések a tanfolyammal kapcsolatban

 • Mi történik, ha nem tudok részt venni egy órán? Hogyan tudom pótolni?

  A képzés minimum 80%-án részt kell venni, hogy igazolást szerezz, ami a vizsgajelentkezés feltétele. 20% hiányzás megengedett témakörönként. Ha ennél több a hiányzásod, egy következő csoporttal tudod pótolni.

 • Mennyire gyakorlatias a képzés?

  Gyakorlatorientált képzéseket tartunk, így könnyen el tudod sajátítani az ismereteket. Otthoni gyakorlás is ajánlott.

 • Meddig lehet jelentkezni az adott tanfolyami időpontra?

  Az indulás előtt legkésőbb 1 héttel várjuk a jelentkezéseket. De ha sikerült eldöntened, hogy szeretnél részt venni a képzésen, akkor célszerű minél hamarabb leadni a jelentkezésed, mert előfordulhat, hogy betelik a csoport létszáma.

 • Kapunk-e jegyzetet, tankönyvet?

  Elektronikusan letölthető jegyzeteket fogsz kapni. Ehhez a hozzáférést az első oktatási napon kapod meg. A jegyzetek díja benne van a képzés díjában.

Itt vagyunk

Az Árpád-híd közelében vagyunk. Itt áll meg a 3-as metró, az 1-es villamos, illetve az alábbi buszok is: 26-os, 32-es, 34-es, 106-os. Az utcán parkolásra is van lehetőség, melynek a díja 265 Ft/óra.

Tanfolyam helyszíne

 • Címünk
  1139 Budapest,
  Frangepán utca 3. (1. emelet)

Ügyfélszolgálat

 • Ügyfélfogadás, beiratkozás
  H-P: 09:00-16:00

Elérhetőségeink