Tőkepiaci üzletkötői hatósági képzés

2019.04.15. - 2019.04.17.
H.,K.,Sze.
08:00 - 16:00
3 nap (30 óra)

Más időpont érdekelne Kérdésem lenne a képzésről

Kiknek kell Tőkepiaci üzletkötői hatósági vizsgát tenniük?

A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) előírja, hogy befektetési vállalkozásnál, árutőzsdei szolgáltatónál a szabályozott piacon, multilaterális kereskedési rendszerben megbízás végrehajtását megvalósító üzletkötés munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban akkor végezhető, ha a természetes személy rendelkezik a meghatározott szakmai képesítéssel.

Befektetési szolgáltatási tevékenységnek minősül a rendszeres gazdasági tevékenység keretében, pénzügyi eszközre vonatkozóan végzett

 • megbízás felvétele és továbbítása,
 • megbízás végrehajtása az ügyfél javára,
 • sajátszámlás kereskedés,
 • portfóliókezelés,
 • befektetési tanácsadás,
 • pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalással (jegyzési garanciavállalás),
 • pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül, és
 • multilaterális kereskedési rendszer működtetése.

Kiegészítő szolgáltatásnak minősül

 • a pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, valamint az ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése,
 • a letétkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla vezetése, nyomdai úton előállított értékpapír esetében ennek nyilvántartása és az ügyfélszámla vezetése,
 • a befektetési hitel nyújtása,
 • a tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás,
 • 121 a befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó valutával és devizával történő kereskedés,
 • a befektetési elemzés és pénzügyi elemzés,
 • jegyzési garanciavállaláshoz kapcsolódó szolgáltatás,
 • a származtatott ügyletek alapjául szolgáló eszközhöz kapcsolódó befektetési szolgáltatási tevékenység vagy kiegészítő szolgáltatás

.A közvetítővel, a közvetítői alvállalkozóval - e tevékenységi körében - munkaviszonyban, megbízási viszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban csak olyan természetes személy lehet, aki büntetlen előéletű és

a) szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel, vagy

b) középiskolai végzettséggel és

 • a szakképesített bankreferensi szakképesítés,
 • a banki, befektetési termékértékesítői szakképesítés,
 • a befektetési tanácsadói szakképesítés,
 • a banki szakügyintézői szakképesítés,
 • a pénzügyi szakügyintézői szakképesítés,
 • az értékpapír-piaci szakügyintézői szakképesítés,
 • a pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelői szakképesítés,
 • a tőzsdei szakvizsga,
 • a Magyar Bankszövetség Felsőfokú Bankszakmai Oklevél,

vagy

c) tőkepiaci üzletkötői hatósági vizsgával rendelkezik.

Szakirányú felsőfokú végzettségek:

 • a felsőoktatásról szóló törvény szerint a közgazdasági felsőoktatásban szerzett egyetemi vagy főiskolai szintű szakképzettség, vagy a felsőoktatásról szóló törvény szerint a gazdaságtudományok képzési területen alapképzésben vagy mesterképzésben szerezhető közgazdász szakképzettség,
 • a jogász szakképzettség,
 • a könyvvizsgálói képesítés,
 • a felsőfokú vagy posztgraduális bankszakmai képesítés,
 • a főiskolai vagy egyetemi szintű, illetve mesterképzésben szerzett gazdasági agrármérnök szakképzettség vagy műszaki menedzser alapképzési szakon, vagy gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök alapképzési szakon szerzett szakképzettség, és
 • a felsőfokú végzettség birtokában szakirányú továbbképzésben, szakosító továbbképzésben a közgazdasági felsőoktatásban szerezett bankszakmai szakképzettség vagy gazdasági, közgazdasági szakképzettség.

Ki végezheti el a hatósági képzést?

 • rendelkezik érettségi vizsgával
 • érettségi hiányában: tőkepiaci üzletkötői hatósági képzésre történő jelentkezés esetén befektetési vállalkozásnál, befektetési alapkezelőnél, vagy ezen szervezetek szakmai érdekvédelmi vagy érdek-képviseleti szervénél, vagy az államigazgatás pénzügyi, illetve gazdasági területén a jelentkezést megelőző hat éven belül legalább négy éves befektetési szolgáltatási vagy tőkepiaci szakmai tapasztalatot szerzett.
 • A képzésen történő részvétel további feltétele, hogy a résztvevő a 40/2015 NGM rendelet szerinti igazolás kiállítása céljából hozzájárul természetes személyazonosító- és lakcímadatai képző szerv általi kezeléséhez
 • Képzési díjat befizette

Képzés felépítése

Vizsgatárgyak
Óraszám
A tőkepiac jogi-szabályozási környezete
10
A tőkepiaci szereplők
10
Az ügyletkötés során teljesítendő kötelezettségek
10
Összesen
30

MNB vizsgajelentkezés feltétele

 • Közjegyző vagy kiállító iskola által hitelesített érettségi bizonyítvány leadása
 • Vizsga és vizsgaszervezési díj befizetése
 • Képzési igazolás (kiállításának feltétele a képzésen minimum 80%-os részvételi arány megléte)

Mit kell tudni a vizsgáról?

MNB számítógépes vizsgaprogramon történik, 60 kérdésből 45 jó válasz (75%) szükséges a sikeres vizsgához.

Letölthető dokumentumok:

Mit tartalmaz a képzés és vizsgaszervezés díja?

Mit tartalmaz a képzés  és vizsgaszervezés díja?

 • képzésen való részvétel
 • oktatási anyag elektronikusan
 • teljes vizsgasor megoldással elektronikusan
 • konzultációs lehetőség vizsga előtt megadott időpontban az oktatóval
 • számítógépes vizsgaprogram ismertetése
 • online gyakorlási lehetőség a vizsgára
 • vizsgajelentkezés leadása az MNB felé
 • folyamatos kapcsolattartás a képzés szervezőjével
 • tanúsítvány átvétele az MNB-től és átadása a vizsgázónak.

Mit nem tartalmaz a képzési és vizsgaszervezés díja?

 • érettségi bizonyítvány közjegyző általi hitelesítésének költségét. A hitelesítés folyamatában segítünk, ebben az esetben az eredeti bizonyítványt szükséges a képzés első napjára magával hozni a résztvevőnek. 520 Ft/oldal plusz költséggel kell kalkulálni. 1 bizonyítvány 2 oldalnak számít, ha A4-es lapra ráfér, így 1040 Ft.
 • oktatási anyag nyomtatott formában. Igény esetén rendelhető.

Meddig érvényes a képzés és mikor lehet vizsgát tenni?

A képzés 1 évig érvényes, ezen belül kell vizsgát tenni. Leghamarabb a képzés utolsó napjától számított minimum 15 nap elteltével az MNB által publikált időpontokban szerdai napokon kerülnek megrendezésre. Vizsgák 10:00 órakor kezdődnek, adott napon 13:00 és 15:30 időpontokban.

Sikeres vizsga után 2 héten belül lehet a tanúsítványokat átvenni, értesítést kap mindenki a megadott e-mailcímére.

Tanfolyam adatai

Tanfolyam díja:
28.000 Ft (áfamentes)
Tanfolyam vizsgadíja:
9000 Ft
Tanfolyam pótvizsgadíja:
15000 Ft
Érettségi bizonyítvány hitelesítése:
520 Ft / oldal
Tanfolyam óraszáma:
30 óra
Tanfolyam helyszíne:
1139 Budapest, Frangepán utca 3.

Tantermeink képekben

Tanterem 1
Tanterem 2
Tanterem 3
Tanterem 4
Tanterem 5
Tanterem 6
Tanterem 7
Tanterem 8
Tanterem 9

A tanfolyamokat indítani a fentebb kiírt tervezett időpontokban megfelelő létszám esetén tudjuk, ennek hiányában a tervezett kezdési időpontot későbbi kezdésre módosítjuk.