C# tanfolyam

2019.04.24. - 2019.07.08.
H.,Sze.
17:00 - 20:15
11 hét (80 óra)
2019.05.18. - 2019.08.24.
Szo.
09:00 - 16:00
11 hét (80 óra)
2019.07.15. - 2019.09.23.
H.,Sze.
17:00 - 20:15
11 hét (80 óra)
2019.07.29. - 2019.08.13.
H.,K.,Sze.,Cs.
09:00 - 16:00
3 hét (80 óra)

Más időpont érdekelne Kérdésem lenne a képzésről

C# tanfolyam rövid jellemző leírása

Tanfolyamunkon a résztvevők a Windows alapú programok készítésével ismerkedhetnek meg, a Microsoft által kifejlesztett .Net keretrendszer segítségével. Az új generációs technológia kifejlesztésével a Microsoft egyik fő célja az volt, hogy támogassák az alkalmazások operációs rendszertől független futását, valamint leegyszerűsítse a kisebb és nagyobb alkalmazások egymás közötti, valamint az Interneten keresztüli kommunikációját.

Technológia jelentős előnye továbbá, hogy ugyanazon a programozási nyelven, ugyanabban a fejlesztőkörnyezetben (Visual Studio) fejleszthetünk Windowson, Interneten, Intraneten, mobil eszközökön futó alkalmazásokat is.

Tanfolyamunkon C# nyelven fogunk programozni, amely a C nyelvcsalád legfiatalabb tagjaként 2002-ben jelent meg. Tiszta objektumorientált nyelv, amely megfelel a legmodernebb elvárásoknak is.

A tanfolyam elvégzése után a résztvevők képesek lesznek kis- és középvállalatok mindennapi munkájához szükséges programok, nyilvántartó, számlázó, leltározó, stb. önálló tervezésére, elkészítésére.

Tanfolyam adatai

Nyilvántartásba vételi szám:
E-000069/2013/D007
Tanfolyam díja:
144.000 Ft (áfamentes)
Tanfolyam vizsgadíja:
0 Ft
Tanfolyam óraszáma:
80 óra
Tanfolyam végét igazoló dokumentum:
tanúsítvány
Tanfolyam helyszíne:
1139 Budapest, Frangepán utca 3.

A tanfolyam megkezdésének feltételei:

Iskolai végzettség:
nem feltétel
Szakmai végzettség:
nem feltétel
Szükséges előismeretek:
Programozási alapismeretek;
ajánljuk Programozás alapismeretek tanfolyamunkat

Tantermeink képekben

Tanterem 1
Tanterem 2
Tanterem 3
Tanterem 4
Tanterem 5
Tanterem 6
Tanterem 7
Tanterem 8
Tanterem 9

C# tanfolyam tematika

C# programozás

A .NET KERETRENDSZER BEMUTATÁSA
 • A .NET filozófia lényege, futtatókörnyezet, építőelemek
 • Menedzselt kód, szemétgyűjtési mechanizmus, biztonsági megfontolások
PROGRAMOZÁSI ALAPISMERETEK
 • Programozás alapjainak elsajátítása
 • Alapvető algoritmusok áttekintése
 • Változók, adatszerkezetek, ciklusok stb. megismerése
VISUAL STUDIO INTEGRÁLT FEJLESZTŐI KÖRNYEZET
 • A Visual Studio Community 2015 letöltése, telepítése
 • A kezelői felület elemei, Design és kódnézet, Solution Explorer, Toolbox
 • Project és solution fogalma, a projekt állományai, mentés
 • Projekt kódjának elemzése, névtér fogalma
 • Komponensek elhelyezése, igazítása
C# NYELVI ALAPOK
 • Egyszerű típusok (char, string, int, ...), konstansok
 • Felsorolás, struktúra (Enum, Struct)
 • Deklaráció és értékadás
 • Névkonvenciók (Naming Conventions)
 • Elágazások fajtái, megvalósítás
CONSOLE APPLICATION ALKALMAZÁS KÉSZÍTÉSE
 • Konzol használatának megismerése
 • Alapvető konzol alkalmazások fejlesztése
WINDOWS FORMS ALKALMAZÁS KÉSZÍTÉSE
 • Osztály és objektum fogalma, tulajdonságok, metódusok és események
 • Legfontosabb vezérlők, azok tulajdonságai (Button, Label, CheckBox, RadioButton)
 • Adatbeviteli lehetőségek (TextBox)
 • Tulajdonságok értékének módosítása kódból (értékadás)
FÁJLKEZELÉS
 • A System.IO hozzáadása a projekthez
 • StreamReader és StreamWriter objektum használata
 • Stringkezelő függvények, Split
ADATFELDOLGOZÁS
 • Adatok beolvasása szövegfájlból
 • Megjelenítés DataGridView segítségével
 • Elemi programozási feladatok (összegzés, megszámlálás, szélsőérték-kiválasztás, keresés)
 • Eredmények szövegfájlba írása
ABLAKOS ALKALMAZÁSOK
 • Dialógus ablakok használata: nyomtatás, fájlkezelés, színválasztás, betűtípus választás
 • Menük, eszköztárak létrehozása
 • Több formos alkalmazás készítése
OBJEKTUMORIENTÁLT PROGRAMOZÁS ALAPFOGALMAI
 • Konstruktor, destruktor fogalma
 • Láthatósági szintek
 • Namespace fogalma
 • Objektumok (Object)
 • Osztályok, eljárások megvalósítása (Implementation of classes and Methods)
 • Tulajdonságok, Mezők használata (Use of Properties, and Fields)
HALADÓ OBJEKTUMORIENTÁLT PROGRAMOZÁS
 • Absztrakt osztályok (abstract classes)
 • Interfészek (interfaces)
 • Öröklődés (inheritance)
 • Eljárás túlterhelés (Method overload)
 • Általános típus (generikus osztály készítése)
OBJEKTUMORIENTÁLT PROGRAM KÉSZÍTÉSE
 • Adatszerkezet megvalósítása
 • Saját osztály készítése
 • A két osztály kompatibilitásának biztosítása, interfészek megvalósítása
SAJÁT ESEMÉNYEK KÉSZÍTÉSE
 • Delegáltak megismerése
  • Singlecast, Multicast
 • Event megismerése
 • Saját események felhasználási területei
FUTÁSI IDŐBEN LÉTREHOZOTT OBJEKTUMOK
 • Gombok, címkék létrehozása futási időben
 • Közös eseménykezelő írása
 • Gombok mátrixának létrehozása
 • Memóriajáték készítése
RAJZOLÁS WINDOWS FORMS ALKALMAZÁSBAN
 • Bitmap, PictureBox használata
 • Képek tárolása, manipulálása
 • Graphicz osztály megismerése
 • GDI és a Paint esemény megismerése
  • Alapvető animációk készítése
DLL (DYNAMIC LINK LIBRARY)
 • DLL készítése
 • Használata
 • Használatának előnyei
LINQ KIFEJEZÉSEK HASZNÁLATA
 • Megismerkedés a Lambda kifejezésekkel
 • Linq kifejezések futtatása Lambda kifejezések segítségével
 • XML nyelv alapjai
 • Linq to XML használatának megismerése
INTERNETES ADATKÖZLÉS
 • WebClient osztály használata
 • WCF (Windows Communication Foundation) megismerése
  • SOAP technológia megismerése
  • Nyelv független kommunikáció felhasználási területeinek megismerése
ADATBÁZIS HASZNÁLATA, ADO.NET
 • Kapcsolódás az SQL adatbázishoz (Connection)
 • Adatbázis biztonság
 • Adatbázis műveletek
 • SQL nyelv alapvető elemei
 • Select, Insert, Update, Delete parancsok használata
 • Parancsok végrehajtása (Command)
 • Sor beolvasása (Data Reader)
 • Dokumentáció használata
 • Csatlakozás más adatbázishoz
 • XML nyelv alapjai
 • XML adatok elérése
 • Adatok tárolása, módosítása (DataSet, DataAdapter, DataTable)
 • Adatkötés

A tanfolyamokat indítani a fentebb kiírt tervezett időpontokban megfelelő létszám esetén tudjuk, ennek hiányában a tervezett kezdési időpontot későbbi kezdésre módosítjuk.