A számítógépes adatrögzítő – a biztosítási, banki, könyvelési, informatikai, államigazgatási területeken túlmenően is – az üzleti szektor és a közszféra szinte valamennyi területén alkalmazható szakember. A digitalizáció, az online munkaformák és a papírmentes iroda előtérbe kerülésével kiemelt szerep jut a képzett adatrögzítőknek. De a szervezeteknél korábban felhalmozott jelentős mennyiségű papíralapú dokumentum digitalizálásához is szükség van jól képzett számítógépes adatrögzítő munkatársakra. Szövegszerkesztő, adat- és táblázatkezelő szaktudása alkalmassá teszi vállalkozások és intézmények, valamint projektek adminisztratív, dokumentálási, sokszorosítási, archiválási, digitalizálási feladatainak elvégzésére. Támogatni tudja a szervezeten belüli szakmai területek (pl. könyvelés, szoftverfejlesztés, szoftverimplementálás) tevékenységét is. Szakmai tudása alapján elláthat – részben vagy egészében – asszisztensi feladatokat is.

Oktatóközpontunkban modern környezetben, gyakorlatorientált órákon sajátíthatod el az államilag elismert Számítógépes adatrögzítő szakképesítés tananyagát, melyhez most díjmentesen gépírás tankönyvet is adunk Neked!

Tudsz már 10 ujjal, vakon gépelni? Takaríts meg időt és pénzt: előzetes tudásszint felméréssel gépírás tudásodat beszámítjuk, így tanfolyamod 2022. november 12-én kezdődik, 109.000 Ft-os képzési díjjal!
(A részletekkel kapcsolatban érdeklődj Ügyfélszolgálatunkon.)

Már havi
40.000 Ft-tól
Központi elérhetőségeink
1139 Budapest Frangepán utca 3.
Telefon: 06-70-604-2060,

Számítógépes adatrögzítő tanfolyam időpontok

2022.07.04.TantermiIntenzív

Oktatási napok, időpontok hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek
09:00 - 14:00
Tervezett kezdés 2022.07.04.
(4 hét)
Előleg 29.000 Ft
Részletfizetés 60.000 Ft / hó

2022.09.24.TantermiHétvégi

Oktatási napok, időpontok szombat
09:00 - 16:00
Tervezett kezdés 2022.09.24.
(4 hónap)
Előleg 29.000 Ft
Részletfizetés 40.000 Ft / hó

Neked ajánljuk még

ECDL tanfolyam

ECDL tanfolyam

Ez az a papír, melyet Európa-szerte minden munkáltató ismer, mert egységesített követelményrendszer alapján hozták létre,

Gépíró tanfolyam

Gépíró tanfolyam

  Gépírás tanfolyamunkon elsajátíthatod a tízujjas vakírás technikáját, ezzel pedig pénzt,

Számítógépes adatrögzítő tanfolyam alapadatai

A tanfolyam alapadatai

 • Képzés pontos megnevezése: Számítógépes adatrögzítő tanfolyam
 • Képzés azonosító száma: 04153001
 • Tanfolyam helyszíne: 1139 Budapest, Frangepán utca 3.

A tanfolyam megkezdésének feltételei

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Bemeneti kompetenciák: nincs
 • Szakmai előképzettség: nincs
 • Előírt gyakorlat: nincs
 • Egészségügyi alkalmassági
  követelmények: Igen

 • Pályaalkalmassági követelmények: Nem
 • Ágazat megnevezése: Gazdálkodás és menedzsment
Kártyás fizetési módok
Részletfizetés

A tanfolyam képzési díja fizethető egy összegben, két részletben vagy havi KAMATMENTES részletekben is.

Részletek

Kedvezményeink
 • RUANDER KLUB – kedvezmény – 10%
 • Álláskereső – kedvezmény – 10%
 • Csoportos kedvezmény – 15%
 • Diákkedvezmény – 10%
 • Kismama kedvezmény – 10%

Betölthető munkakörök

A számítógépes adatrögzítő – a biztosítási, banki, könyvelési, informatikai, államigazgatási területeken túlmenően is – az üzleti szektor és a közszféra szinte valamennyi területén alkalmazható szakember. A digitalizáció, az online munkaformák és a papírmentes iroda előtérbe kerülésével kiemelt szerep jut a képzett adatrögzítőknek. De a szervezeteknél korábban felhalmozott jelentős mennyiségű papíralapú dokumentum digitalizálásához is szükség van jól képzett számítógépes adatrögzítő munkatársakra. Szövegszerkesztő, adat- és táblázatkezelő szaktudása alkalmassá teszi vállalkozások és intézmények, valamint projektek adminisztratív, dokumentálási, sokszorosítási, archiválási, digitalizálási feladatainak elvégzésére. Támogatni tudja a szervezeten belüli szakmai területek (pl. könyvelés, szoftverfejlesztés, szoftverimplementálás) tevékenységét is. Szakmai tudása alapján elláthat – részben vagy egészében – asszisztensi feladatokat is.

Vizsgakövetelmények

A képzés sikeres teljesítését követően akkreditált vizsgaközpontnál államilag elismert bizonyítvány szerezhető. A vizsgára bocsátás feltétele: a szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.
A vizsgafolyamat további részleteivel kapcsolatban keresd oktatásszerveződet!

Írásbeli vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Hivatalos dokumentum, üzleti levél készítése, továbbá irodatechnikai eszközök használatával megadott paraméterekkel rendelkező dokumentum előállítása

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
A) vizsgarész A vizsgázó 1000-1500 leütés terjedelemben folyamatosan írott szöveget gépel a tízujjas vakírás technikáját alkalmazva legalább 100 leütés/perc sebességgel. A gépelt szöveg, egyéb forrásdokumentumok felhasználásával hivatalos/üzleti levelet szerkeszt vagy egyéb dokumentumot állít össze megadott utasítások alapján, figyelembe véve a levél és dokumentumkészítés szabályait. A hivatalos/üzleti levél vagy egyéb dokumentum egy részét a vizsgázó önállóan fogalmazza meg. A dokumentum tartalmához kapcsolódóan táblázatot, kimutatást, grafikont (forrásfájlban előkészítve) készít utasítás alapján, melyet a készülő dokumentumban felhasznál.
B) vizsgarész A vizsgázó irodatechnikai eszközök használatával egyoldalas, 10 oldal terjedelmű dokumentumot kétoldalas változatban másol, szkennel és kétoldalasan nyomtat, majd irodatechnikai kellékek használatával két példányban – spirálozott módon vagy hőkötést használva – beköt.

A vizsgarészek végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
A) vizsgarész: 120 perc
B) vizsgarész: 60 perc

A vizsgarészek aránya a teljes képesítő vizsgán belül:
A) vizsgarész: 80%
B) vizsgarész: 20%

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
A) vizsgarész feladatai és értékelésük szempontjai:
A/1) Gépírási feladat vizsgarészen belüli aránya: 10 %
Feladat leírása: 10 perces másolás
Értékelés: hibának számít a kihagyott szó (névelővel együtt), megváltoztatott, felesleges szó, szórendcsere, összefüggő hiba, gépelési hiba, írásjelhiba, helyesírási hiba. Egy szóban, ha több hiba is van, csak egy hibának számít.

A/2) Táblázatkezelési és grafikonkészítési feladat vizsgarészen belüli aránya: 40 %
Feladat leírása: Cím, oszlopok, sorok elrendezése, számítás végzése a megfelelő cellába a helyes adatokkal. Adatok szűrése adott szempontok szerint. Formázás, rendezés adott szempontok szerint. Grafikon, diagram készítése szabályosan, cím, tengelyek elnevezése, megfelelő ábrázolási mód.
Értékelés: A feladatoknál meghatározott pontszám csak akkor adható meg, ha a vizsgázó a műveletsort az utasításnak megfelelően és teljes egészében elvégezte, továbbá az adatbevitellel járó művelet gépírási, helyesírási szempontból is hibátlan. Részpontszám nem adható.

A/3) Dokumentumszerkesztési feladat vizsgarészen belüli aránya: 50 %
Feladat leírása: A másolás szövegének beillesztése a megfelelő helyre, élőfej készítése, logó, cégnév beillesztése, levél adatainak elhelyezése, lábjegyzet készítése, fogalmazás a megfelelő helyen, megadott szempontok szerint, helyes nyelvi formában és stílusban, táblázat, grafikon beillesztése.
Értékelés: A feladatoknál meghatározott pontszám csak akkor adható meg, ha a vizsgázó a műveletsort az utasításnak megfelelően és teljes egészében elvégezte, továbbá az adatbevitellel járó művelet gépírási, helyesírási szempontból is hibátlan. Részpontszám nem adható.

B) vizsgarész feladatai és értékelésük szempontjai:
Értékelési szempontok:
✦ a feladatra megadott időtartam betartása: 20%
✦ az irodatechnikai eszközök gyakorlott és biztonságos használata: 60%
✦ a létrehozott dokumentum külleme és minősége: 20%
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.

Projektfeladat:
nincs

 

Számítógépes adatrögzítő tanfolyam részletes tematika

 • A tízujjas vakírás (a helyes írástechnika kialakítása, a betűk és számok és az írásjelek írása)
 • Sebességfokozás
 • A levelezés szabályai, a hivatalok levelek fajtái, formai és tartalmi követelményei
 • A biztonságos adattárolás, adatkezelés, adattovábbítás hagyományos és elektronikus módozatai
 • A táblázatkészítés formai követelményei, az adatfeltöltés szabályai
 • Adatszűrők és lekérdezési folyamatok
 • Grafikonok és diagramok létrehozása, formázása
 • Iratkezelés és irattározás szabályai
 • Irodatechnikai eszközök használata

Felelős munkájával meghatározó szereplője az adatfeldolgozási és ügyviteli folyamatoknak. A szervezet által használt adatokat, információkat – előírásoknak megfelelően – összegyűjti, rendszerezi, feldolgozza és nyilvántartja. A rendelkezésére bocsátott szöveget, illetve adatállományt – számítógépen, a megfelelő programcsomagot használva – begépeli, az adatokat rögzíti. A tízujjas vakírás technikájával írásos dokumentumokat, kimutatásokat és iratokat készít, szerkeszt. Táblázat- és adatbázis-kezelési feladatokat végez és dokumentumokat kezel, sokszorosít. Ellenőrzi a berögzített adatok megfelelőségét és a dokumentumszerkesztés eredményét. Az észlelt eltérések függvényében javításokat végez. A bevitt adatokat szükség esetén frissíti, illetve elvégzi a különböző szűréseket az adatállományokban. Munkájához elsősorban számítógépet; irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket; ügyviteli programcsomagokat, illetve mobil IT eszközöket használ. Az előírásoknak megfelelően szakmai kapcsolatot tart a munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel és külső szervezetekkel.

A tanfolyamokat indítani a fentebb kiírt tervezett időpontokban megfelelő létszám esetén tudjuk, ennek hiányában a tervezett kezdési időpontot későbbi kezdésre módosítjuk.

Miért gyere hozzánk

Elmesélem, hogy miért jó nálunk tanulni

 • Türelmes, szakképzett oktatók

  Nem csak az oktatásban nagy tapasztalattal rendelkező tanároktól tanulhatsz, de a szakmájukban kiváló szakemberek is, így naprakész tudással rendelkeznek az adott témakörökben.

 • Innovatív oktatás

  Sok iparágról elmondhatjuk, hogy gyorsan fejlődik, de a leggyorsabban az informatika. A Ruandernél ezért különös figyelmet fordítunk arra, hogy oktatóinktól a lehető legfrissebb, és legmagasabb minőségű tudást sajátíthasd el.

 • Profi eszközök

  Minden egyes tantermünkben modern eszközökkel találkozhatsz, amelyek teljes mértékig megfelelnek a kor követelményeinek. Továbbá a termek légkondicionáltak és minden tanulást segítő eszközzel felszereltek.

Gyakori kérdések a tanfolyammal kapcsolatban

 • Meddig lehet jelentkezni az adott tanfolyami időpontra?

  Az indulás előtt legkésőbb 1 héttel várjuk a jelentkezéseket. De ha sikerült eldöntened, hogy szeretnél részt venni a képzésen, akkor célszerű minél hamarabb leadni a jelentkezésed, mert előfordulhat, hogy betelik a csoport létszáma.

 • Mi történik, ha nem tudok részt venni egy órán? Hogyan tudom pótolni?

  Amennyiben van más futó tanfolyamunk, akkor ott pótolhatod, vagy az oktató elküldi mit vettek azon a napon, amikor nem voltál.

 • Van lehetőség részletfizetésre?

  Természetesen van lehetőség részletfizetésre. A mértéke az időbeosztástól függ. 1 hónapnál hosszabb tanfolyamoknál havi kamatmentes részletfizetésre van lehetőség.

 • Kapunk-e jegyzetet, tankönyvet?

  Elektronikusan letölthető jegyzeteket fogsz kapni. Ehhez a hozzáférést az első oktatási napon kapod meg. A jegyzetek díja benne van a képzés díjában.

 • Hogyan kell fizetni a részleteket?

  A havi részleteket minden hónap végig kell befizetni. Ezt megteheted az ügyfélszolgálatunkon készpénzben vagy bankkártyával, de ha szeretnéd, akkor választhatod az átutalást is.

 • Mennyire gyakorlatias a képzés?

  Gyakorlatorientált képzéseket tartunk, így könnyen el tudod sajátítani az ismereteket. Otthoni gyakorlás is ajánlott.

Itt vagyunk

Az Árpád-híd közelében vagyunk. Itt áll meg a 3-as metró, az 1-es villamos, illetve az alábbi buszok is: 26-os, 32-es, 34-es, 106-os. Az utcán parkolásra is van lehetőség, melynek a díja 265 Ft/óra.

Tanfolyam helyszíne

Ügyfélszolgálat

 • Ügyfélfogadás, beiratkozás
  H-P: 09:00-16:00

Elérhetőségeink