Tréningek

HR Management tréning

HR Management tréning Tréningünk segíti az emberi erőforrás menedzsment információ-kezelését, a toborzást, a munkatárs- és vezető kiválasztást, meglévő munkatársak, vezetők kompetencia-vizsgálatát, a szellemi tevékenységet folytatók innovatív érték vizsgálatát, meglévő és leendő munkatársak együttműködésének vizsgálatát, állásmegosztással kialakított munkakört betöltő személyek összeillőség vizsgálatát, motivációs készlet- és motiváció-dinamikai viszonyok vizsgálatát, konfliktusforrás-vizsgálatot. 
Mindazoknak ajánljuk, akik munkatársak toborzásával, kiválasztásával foglalkoznak, továbbá mindazoknak, akik szervezeti folyamatai, kitűzött céljai megkövetelnek egy komplex, modern versenykörnyezetben is helytálló emberi erőforrás menedzsmentet.

Kommunikáció tréning

Az egyén kommunikációs készsége sokkal erőteljesebb hatással van a szervezeti egység, illetve a teljes szervezet eredményeire, mint azt általában felismerik - a vállalatok életében megjelenő problémák, konfliktusok nagy mértékben köthetők a nem megfelelő kommunikációhoz és annak fel nem ismeréséhez. A Kommunikáció tréning segítségével javítjuk az egyén és csoport, szervezet összetett kommunikációs viszonyát, kommunikációs stílusát, motiváció-dinamikáját, feltárjuk a rejtett kommunikációs csatornák és mozgatók rendszerét. A tréning elősegíti a belső és külső ügyfelekkel történő hatékonyabb kommunikáció kialakítását, a nehéz kommunikációs helyzetek eredményes kezelését.

Stresszkezelő tréning

Stresszkezelő tréning Stresszor térképező eljárásunk segítségével felmérjük a stresszorokat az egyének esetében, az egyes munkakörökben dolgozók csoportjaiban, a kommunikációs viszonyokban, az emberi kapcsolatok rendszerében. Feltérképezzük a résztvevők jelenlegi, stresszhez kapcsolható szomatikus, pszichoszociális egészségi helyzetét, javaslatokat készítünk a stressz kezelésére egyéni és szervezeti szinten. (Mindez egyúttal a Stresszkezelésről szóló törvényben előírt folyamatot teljes mértékben lefedi.) A tréning segíti, hogy a szervezet teljesítse a Stresszkezelésről szóló törvényben előírt követelményeket. Stresszkezelő eljárásunk mögött stressz- és stresszfeloldási elmélet és saját stressz-tesztelési, stressztérképező és stresszoldás-technológia áll.
Integrál szemléletű önismereti tréning
Tapasztalatunk szerint igen gyakori, hogy az emberek meg akarnak szabadulni valamely – károsnak, hibásnak ítélt – tulajdonságuktól, működési módjaiktól. Ez azonban nem vezet sehová, pontosabban alkalmas arra, hogy elmélyítsék általa maguknak generált negatív énkép-tréningjüket. Az integrál szemléletű önismereti tréningen különböző technikák segítségével feltárjuk és birtokolttá tesszük a nem-szeretett én-hangokat, alszemélyiségeket, a korábban elsajátított túlélést szolgáló kommunikációs pozíciókat átváltoztatjuk. A tréning elősegíti a reális énkép kialakulását, növeli az egyén stabilitását, eredményesebbé teszi a másokkal való interakciókat.

Csapatépítő tréning Indoor

Csapatépítő tréning A tréningen az elsődleges prioritás az együttműködési készségek fejlesztése, a tagok közötti személyes bizalom kialakítása. A tréningen szerzett közös élmények erősítik az összetartozást. A feladatok megoldásán keresztül javul az együttműködési és problémamegoldási készség. Az átélt élmények alapján a résztevők elemzik együttműködésüket, a csoportban betöltött szerepüket, viszonyukat, személyes visszajelzést kapnak saját viselkedési stílusukról. Tisztázzuk a csoportműködéshez kapcsolódó alapfogalmakat, és megvizsgáljuk az ideális csoport működési elveit. Közösen megfogalmazásra kerülnek az együttműködés fejlesztésének teendői.

Csapatépítő tréning Outdoor

Csapatépítő Outdoor tréning A természetben szerzett élményeken keresztül hívjuk elő a mindennapi eseményeket, csoport-élményeket. Az átélt élmények alapján a résztevők elemzik együttműködésüket, a csoportban betöltött szerepüket, viszonyukat, személyes visszajelzést kapnak saját viselkedési stílusukról. A megélt élmények alapján születő felismerések komoly lehetőséget nyújtanak a változtatásra irányuló igények megszületésére, a saját viselkedési minták felülírására.
Tisztázzuk a csoportműködéshez kapcsolódó alapfogalmakat, és megvizsgáljuk az ideális csoport működési elveit. Közösen megfogalmazásra kerülnek az együttműködés fejlesztésének teendői.

Vezetői tréning

A tréning elősegíti a vezetői szereppel való azonosulást. A résztvevők megismerik és elsajátítják a különböző vezetési stílusokat, továbbá azt, hogy hogyan tudják azokat hozzáigazítani az aktuális helyzetekhez és körülményekhez. Megtanulják, hogyan irányítsák saját és csapatuk munkáját konkrét, mérhető célok alapján. Megismerik és elsajátítják az irányítás, delegálás, motiválás korszerű eszközeit, a hatékony vezetői kommunikáció technikáit. Azoknak ajánljuk, akik felelősséggel rendelkeznek a vállalati struktúra bármely szintjén.

Ügyfélszolgálati tréning

Ügyfélszolgálati tréning A tréning elősegíti a szolgáltatói szerep megértését, elfogadását és felvállalását. A résztvevők megismerik a hatékony kommunikáció eszköztárát, a konfliktuskezelési technikáit. Helyzetgyakorlatok segítségével felkészülnek a nehéz helyzetek eredményes kezelésére, az eredményes panaszkezelésre. A tréning elősegíti a tudatosabb és motiváltabb munkavégzést.
A munkatársak tevékenységének javításán keresztül az ügyfelekben kedvezőbb kép alakul ki a szervezetről.

Tárgyalástechnikai tréning

Tárgyalástechnikai tréning A tréning során a résztvevők képet alkothatnak önmaguk és társaik tárgyalási készségéről, így lehetőség nyílik az egyéni tulajdonságaiknak megfelelő tárgyalási, együttműködési stratégiák kidolgozására. A tréningen használt strukturált gyakorlatok, helyzetgyakorlatok, és feladatok lehetővé teszik, hogy a résztvevők begyakorolják az eredményes tárgyaláshoz szükséges technikákat, készségeket.
Ajánljuk minden olyan munkakörben dolgozó számára, akik tárgyalási helyzetek aktív szereplői.